[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationssektionen

Der er 16.000 i den aktive styrke og 32.000 i Hjemmeværnets reservestyrke. De senere år har de frivillige hjemmeværnsfolk bidraget til flere og flere opgaver både herhjemme og i internationale operationer. Og planen er at de skal bidrage endnu mere, ifølge en netop indgået aftale om Hjemmeværnet. Forsvarschefen har været aktiv i denne udvikling, og det var for den indsats General Peter Bartram fik fortjensttegnet overrakt af chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.


Hjemmeværnets chef generalmajor Finn Winkler takker Forsvarschef
general Peter Bartram for at tænke de frivillige ind i Forsvarets opgaver.


Med til overrækkelsen der foregik på generalens eget kontor var bl.a. Forsvarschefens hustru Juli Bartram og H.K.H. Prins Joachim.
H.K.H. Prins Joachim tiltrådte i efteråret  en ny stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret i forhold til implementeringen af det nye totalstyrkekoncept, der skal styrke den fremtidige anvendelse af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven. Chefen for implementeringen af den såkaldte delstrategi 9, Kommandør Anders Friis, var også til stede ved medaljeoverrækkelsen.


Fra venstre kaptajn Daniel Berggreen Christensen, adjudant for hjemmeværnschefen.Forsvarschefens sekretær Vibeke Knudsen og fru Juli Bartram. H.K.H. Prins Joachim og yderst oberstløjtnant Jan Hansen fra Værnsfælles Forsvarskommando.

Den fulde ordlyd i begrundelsen lød sådan her:
”General Peter Bartram er tildelt Hjemmeværnets Fortjenstegn for sin store personlige indsats i at huske og tænke Hjemmeværnets frivillige ind i den daglige støtte til Forsvaret. Hans personlige deltagelse i og interesse i Hjemmeværnets aktiviteter, som f.eks. 2016 chefssamlingen i Kolding er et stærkt udtryk for den respekt og anerkendelse, som han har for de frivillige og deres indsats. Han er også i meget høj grad klar til at aktivt tænke Hjemmeværnets myndigheder og frivillige ind i de fremtidige opgaver som forsvaret står overfor. Generalen har således personligt ønsket at lede, sammen med chefen for Hjemmeværnet, den kommende opgave med Hjemmeværnets strategiske udvikling, som skal gennemføres som et resultat af den netop indgåede aftale om Hjemmeværnet.”