[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Michael Christiansen

Ni medlemmer af Forsvarsudvalget besøgte fredag Nordjylland. Studiebesøget blev indledt hos Maritimt Overvågningscenter Nord, på Flådestation Frederikshavn og hos Orskov Yard A/S og fortsatte efter frokost på Flyvestation Nord hos Air Transport Wing og Specialoperationskommandoen, inden besøget sluttede i Aalborgs civile lufthavn hos direktør Søren Svendsen.

- Med omkring en femtedel af forsvarets personel ansat i Nordjylland var det et meget relevant besøg, fortæller folketingsmedlem og Kommitteret i Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen (S).


Oberst Michael Wiggers Hyldgaard, stabschef ved Specialoperationskommandoen, fortalte om organisation og kapaciteter samt det sikkerheds- og forsvarspolitiske instrument, politikerne har i specialoperationsstyrker. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord.


Politikerne fik en orientering om Specialoperationskommandoen (SOKOM), Air Transport Wing Aalborg (ATW), Jægerkorpset (JGK) og Frømandskorpset (FKP). Efter disse oplæg var det tid for en flyvetur i dels en CH-104 Challenger transportfly og EH 101 Merlin helikopter. Under disse flyvninger fik politikerne indblik i flyenes operative kapaciteter.

- Jeg var med til politisk at træffe beslutning om oprettelsen af Specialoperationskommandoen. Efter besøget finder jeg det som en rigtig god beslutning. Både JGK og FKP fremhævede det som en klar forbedring at have fået tilhørsforhold under SOKOM. Med disse to korps i hver sin ende af landet forbedrede vi ved etableringen af SOKOM Danmarks muligheder for hurtigt og effektivt samt velafbalanceret at kunne indsætte disse enheder strategisk, både i ind- og udland, forklarer Bjarne Laustsen.

- Vi kan som politikere være tilfredse med, at vi gennem SOKOM har skabt en kapacitet, som vi kan få meget ud af, hvis vi forstår at udnytte specialoperationsstyrkers strategiske kapacitet. Med en lille styrke hurtigt ind og ud, kan Danmark leverer en kapacitet, der er efterspurgt af vore NATO-partnere, fortsætter han.


Forsvarsudvalget medlemmer fik en orientering om flyets kapaciteter, inden der var take off. I luften blev kapaciteterne demonstreret for politikerne. Foto Flyvevåbnets Fototjeneste Nord.

Bjarne Laustsen påpeger, at danske specialeoperationsstyrker er særligt udvalgte, særligt uddannede og har særligt materiel.
- Jeg ser en mission for specialoperationsstyrker i kapacitetsopbygning i udlandet. Specielt i områder, der har været hærget af ufred og ustabilitet. Eksempelvis i Mali, som vi sender en styrke til senere på året, forklarer Bjarne Laustsen.

- Det var dejligt at høre, at den opdeling af Flyvevåbnet, vi gennemførte i 2004, er lykkedes. Aalborg fik ikke blot transportfly, men også overvågningskapacitet. ATW dækker i dag et bredt spekter af opgaver, påpeger Bjarne Laustsen.