[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando

Formålet med havmiljørisikoanalysen er at give et samlet billede af forureningsrisici på havmiljøområdet i relation til skibsfart i Grønland. Analysen skal indgå i grundlaget for sammensætningen af et fremtidigt havmiljøberedskab i Grønland.

Risikoanalysen, der er beskrevet i det danske forsvarsforlig, er udført under ledelse af en styregruppe bestående af blandt andre Grønlands Selvstyre, Den Værnsfælles Forsvarskommando samt Forsvarsministeriet.
Derudover har en række danske og grønlandske myndigheder bidraget med fagekspertise, data og høringssvar, ligesom en brugerreferencegruppe har været oprettet for at sikre det bedst mulige grundlag for analysen.

Omfattende data om skibstrafik, klima og vejrforhold, dyreliv, naturens følsomhed og andre faktorer indgår således i vurderingen af sandsynligheden for og konsekvenserne af eksempelvis grundstødning og olieforurening – samt effekten heraf på havmiljøet.

Leverandøren, DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd), har tidligere leveret lignende risikoanalyser til eksempelvis Norge, der har fået udarbejdet risikoanalyser for Jan Mayen og Svalbard. Derudover har DNV GL leveret forskellige analyser vedrørende havmiljøet til Arktisk Råd.Se havmiljørisikoanalysen her