[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Foto: presseofficer Nanna, ATW

Det danske Herculesbidrag med base i Kuwait er underlagt amerikanske AFSOD, Air Force Special Operations Department. Mens amerikanerne selv stiller med et ældre Hercules model C, så flyver danskerne med den mere moderne J model, ovenikøbet i "stretch" version. Det betyder blandt andet, at det danske fly kan rumme flere passagerer.

For øjeblikket træner de amerikanske specops - specialoperationsstyrker - med jordanske specialsoldater. Under træning i faldskærmsspring benyttede amerikanerne og jordanerne naturligt nok den danske Hercules.

Presseofficeren for det danske Herculesbidrag har sendt denne fotoreportage  fra træningen i udspring over ørkenen.