[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Morten Just Brandstrup, Værnsfælles Forsvarskommando

Mandag morgen blev soldaterne sendt af sted fra Jægergården på Flyvestation Aalborg af deres pårørende, kolleger og chefen for specialoperationskommandoen generalmajor Jørgen Høll samt chefen for Jægerkorpset oberstløjtnant Kåre Jakobsen.

For specialoperationsbidraget i Mali bliver opgaven at udføre de mere krævende efterretningsindhentningsopgaver som eksempelvis langtrækkende patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. De vil også kunne udføre andre aktiviteter inden for missionens mandat, som eksempelvis at imødegå direkte angreb eller trusler.

Første danske specialoperationsstyrker i Mali
Det er første gang, Jægerkorpset udsendes, efter korpset blev lagt under Specialoperationskommandoen sammen med Frømandskorpset sidste år, og samtidig er holdet det første hold specialoperationsstyrker, Danmark sender til missionen i Mali.

- Når man tager af sted som Hold 1, er det altid med en særlig fornemmelse. Man er ekstra overvågen, man er ekstra opmærksom på sin opgaveløsning. Man har en helt særlig og fleksibel pionerånd, der gør, at man tager opgaverne oppefra og ned, som de kommer, og så løser man dem med de forhåndenværende midler, sagde chefen for Jægerkorpset i sin tale til soldaterne og deres pårørende inden afgangen.Holdet er det første danske specialoperationsbidrag, der sendes til Mali. Senere  sendes også et dansk Herculesfly med mandskab til missionen.

Samarbejde med andre specialoperationsstyrker
I Mali skal jægersoldaterne arbejde sammen med specialoperationsstyrker fra Tjekkiet og Holland under hollandsk ledelse.

- Jeg ved, at chefen for de hollandske specialoperationsstyrker er glad for og stolt over, at Danmark har valgt at støtte deres opgave, og de ser meget frem til at kunne anvende netop Jægerkorpsets kompetencer og kapaciteter i den kommende tid, sagde Jørgen Høll i sin tale til soldaterne.

Senere sendes også et Herculesfly og et mandskab på op til 60 personer fra Flyvevåbnet til Mali, hvor de skal løse transportopgaver. Det er en opgave, som Hercules-mandskabet tidligere har løst i Mali, hvorimod det altså er første gang, danske specialstyrker sendes til missionen.

MINUSMA
- Er en fransk forkortelse af Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali.
Missionen blev startet op i 2013 og har fokus på sikkerhed, stabilisering og beskyttelse af civilbefolkningen og understøtter våbenhvilen og fredsforhandlingerne i landet.

Beslutningen om at øge det danske bidrag til FN-missionen MINUSMA blev vedtaget af et flertal i folketinget i november sidste år. I forvejen bidrager Danmark med 24 stabsofficerer inklusive generalmajor Michael Lollesgaard, som er Force Commander og leder mere end 10.000 FN-soldater i missionen.


Du kan se og downloade fotos fra MINUSMA her.
http://www.forsvarsgalleriet.dk/arkivet/showcategory.jspx?catalogName=Mediearkiv&categoryID=3124&encoding=UTF-8