[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af KN Svend Olaf, FOTO: DANCON OIR 3

Det tætte dansk-lettiske samarbejde er ikke nyt, idet Danmark og Letland siden murens fald har opbygget et stadigt tættere forsvarssamarbejde. Danmark var en af de mest aktive fortalere for Letlands optagelse i NATO i 2004, og Danmark har støttet letterne med uddannelse og materiel i tiden siden Warszawa-pagtens opløsning. Forsvaret har under NATO-samarbejdet tilmed bidraget til lettisk suverænitetshåndhævelse og afvisningsberedskab i rammen af Baltic Air Policing Mission. Derudover indgår der en lettisk infanteribrigade i Danske Division sammen med to danske brigader og to baltiske, og de senere år har Danmark deltaget i et stadigt stigende antal øvelser i Baltikum.


Kaptajn Agris er chef for de lettiske styrker på Al Asad Air Base.

Det aktuelle samarbejde, hvor lettiske soldater opererer under dansk kommando, er således en naturlig konsekvens af et stadigt tættere samarbejde, der blev grundlagt kort efter murens fald, og som nu udfolder sig i Iraks Anbar-provins. Den lettiske enhed i DANCON har været et absolut positivt bekendtskab:

- Vores lettiske soldater passer rigtigt godt ind på holdet; de er særdeles professionelle og fleksible, og de går til en hvilken som helst opgave med optimisme, opfindsomhed og vilje. De er meget alsidige og udover deres formelle opgaver som trænere, har de bl.a. støttet felthospitalet i deres behandling af sårede irakere, bidraget til at reparere flyvevåbnets rader, da den var gået i stå - og enhver pause er blevet anvendt til at bygge, svejse, banke og save uddannelsesmateriel, så de irakiske elever har de bedst mulige forudsætninger for deres indlæring, inden de skal i kamp, fortæller chefen for den danske styrke på Al Asad Air Base, oberstløjtnant Kenneth Strøm.


Lettisk soldat instruerer i håndteringen af tungt maskingevær.

Der er tale om meget erfarne lettiske soldater, der – i lighed med deres danske kolleger – medbringer erfaringer fra tidligere udsendelser fra såvel Afghanistan som Irak. De lettiske soldater har en bred baggrund med kompetencer inden for alt fra infanteritaktik og finskydning til sanitetstjeneste og elektromekanik. Da letterne samtidigt besidder færdigheder inden for flere af de russiske våbentyper, som de irakiske styrker anvender, har de bidraget til DANCON evne til at løse det fulde spektrum af træningsopgaver.

Styrkebidraget på Al Asad Air base har den seneste tid haft travlt med at uddanne irakiske soldater, og uddannelse af det irakiske føderale politi er netop påbegyndt. At disse enheder skal sendes direkte i kamp, stiller høje krav til kvaliteten af uddannelsen, og særligt til de dansk-lettiske instruktørers samarbejdsevner og opfindsomhed, når komplekse emner skal komprimeres og formidles, hvilket føreren for det lettiske hold understreger:

- Siden vi mødte på Garderkasernen i december har vi følt os godt til rette på holdet, som er præget af en høj grad af professionalisme. Egentlig minder vi lettere og danskere meget om hinanden, og det gør det let at samarbejde og omgås. Samtidigt gør vores forskellige uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde, at vi kan supplere hinanden rigtig godt, hvilket er vigtigt i en mission præget af stor travlhed og skiftende opgaver og vilkår, hvor fleksibilitet er nøgleordet. Ud fra et fagligt undervisningsmæssigt synspunkt, er vores arbejde hernede meget givende, da vi dels ser en direkte effekt af vores uddannelse, når irakerne sendes i kamp og da vi dels har mulighed for at afprøve forskellige undervisningsteknikker og pædagogiske principper, udtaler føreren for det lettiske bidrag, kaptajn Agris.

FAKTA
Det lettiske bidrag består af et kompagnitræningshold, som indgår i det danske træningsbidrag under Task Force Al Asad. Holdet består af seks befalingsmænd og officerer, som er udvalgt fra den lettiske hær og flyvevåben. Det danske bidrag på Al Asad Air Base har det seneste år ydet træning, rådgivning og undervisning af irakiske styrker med det formål at gøre de irakiske soldater bedre rustet til besejre ISIL og dermed på lang sigt forbedre sikkerheden i Irak. Grundstammen i det aktuelle DANCON OIR Hold 3 udgøres af I Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde, men specialister fra hele Forsvaret indgår i holdet, som i alt består af 137 soldater inkl. et mindre detachement i Bagdad.

Der deltager ca. 60 nationer i kampen mod ISIL, hvoraf 13 nationer står for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker – Building Partner Capacity. Indtil videre er ca. 22.000 irakiske soldater blevet uddannet, hvor danske soldater har stået for ca. 3.500. ISIL har den seneste tid tabt nøgleterræn og territorium, aktuelt i forbindelse med kampene om Ramadi, Tikrit og Sinjar. Terrororganisationen har, ifølge koalitionshovedkvarteret, siden 2014 mistet over 40% af deres erobrede territorium i Irak, svarende til 22.000 kvadratkilometer og alene i forbindelse med kampen om Ramadi lykkedes det de irakiske sikkerhedsstyrker, støttet af koalitionen, at uskadeliggøre adskillige tusinder terrorister fra ISIL samt flere hundrede køretøjer, kanoner og våbendepoter. Den danske styrke er i Irak på anmodning fra den irakiske regering.