[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando


Første opgave for forsvarsministeren ved besøget var at inspicere den æreskommando fra Livgarden, som Forsvarschefen havde opstillet. I den ældste bygning på Holmen, der rummer både Forsvarschefens og Viceforsvarschefens kontorer, blev ministeren præsenteret for generalmajor Flemming Lentfer, chef for Operationsstaben, kontreadmiral Finn Hansen, chef for Udviklingsstaben og brigadegeneral Ulrik Helleberg, chef for Ledelsessekretariatet. 
På en række møder og videokonferencer blev forsvarsministeren præsenteret for de øvrige chefer for stabene i Værnsfælles Forsvarskommando i Karup og Nuuk, inden dagen afsluttedes med en tale til de ansatte.

Her sagde forsvarsministeren blandt andet:

- Danmark hører til blandt de nationer der vil kæmpe for demokrati, og demokratiske værdier. Jeg har respekt for den måde forsvaret løser sine opgaver på, og jeg er som gammel 68'er forbløffet over den opbakning forsvaret har i befolkningen. Selv efter de missioner man har løst de senere år i blandt andet Afghanistan, sluttede Claus Hjort Frederiksen med et smil på læben.