[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Transportflybidraget
Det danske C130J transportfly er nu på plads på Ali Al Salem Airbase i Kuwait. Herfra skal de 28 medarbejdere støtte koalitionens specialoperationsopgaver i Irak og Syrien og løse generelle transportopgaver. Disse opgaver kan blandt andet omfatte almindelige lufttransportopgaver, nedkastning af forsyninger til styrker på jorden og evakuering af syge og sårede.

- Vi er nu på plads hernede, og fra detachementets side har vi nu påbegyndt opgaveløsningen for koalitionen og dermed gennemført de første flyvninger. Vi er blevet taget særdeles godt imod af de danske kollegaer i det nationale støtteelement, som vi kommer til at arbejde tæt sammen med under udsendelsen hernede på Ali Al Salem. Det er vi også blevet af vores amerikanske samarbejdspartnere fra Air Force Special Operations Detachment her på basen, siger oberstløjtnant Hans Skovmose, der er chef for det danske transportflybidrag.
Missionen er planlagt til at køre frem til december 2016.

Radarbidraget
- Bidraget har nu opereret siden februar, og det går rigtig godt. Vi har netop modtaget ros og stor anerkendelse fra USA, der er vores nærmeste samarbejdspartner herude. Vores operative arbejde foregår naturligvis et stykke fra selve kamphandlingerne, men vores operatører sidder og er med til at styre slagets gang over et meget stort område. Det er unægtelig noget andet end at sende afvisningsberedskabet til Østersøen for at hævde dansk suverænitet og holde øje med trafikken. Mine folk er yderst professionelle, og de løser opgaven perfekt, siger oberstløjtnant John Roland Pedersen, der er chef for det danske radarbidrag.

Kampflybidraget
I perioden fra onsdag den 29. juni til onsdag den 6. juli har de danske F-16 fløjet knap 130 timer fordelt på 12 missioner i Operation Inherent Resolve. Missionerne er foregået i Irak i provinserne Al Anbar, Ninawa og Salah Ad Din. Målene har blandt andet været morterstillinger, bunkere og bygninger.
Der er ikke blevet fløjet missioner med de danske kampfly i Syrien i den forgangne uge.

Antal fløjne missioner i den forgangne uge:            12
Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 8

Fra kampflybidragets første indsættelse den 17. juni frem til onsdag den 6. juli klokken 0900 er der i alt blevet fløjet 325 timer fordelt på 29 missioner, og der er  anvendt 31 præcisionsbomber.

Træningsbidraget
På Al Assad Airbase har DANCON Hold 3 på anden uge været i gang med træningen af en enhed fra de irakiske sikkerhedsstyrker. Der er primært blevet gennemført enkeltmandsuddannelser, men man har også bevæget sig ind på gruppeuddannelse og arbejdet med det ansvar, der påhviler førere for enheder.
Efter afslutningen af enkeltmandsuddannelsen starter der nu en turnusperiode, hvor den irakiske enhed kommer til at arbejde mere i rammen af sin gruppe og deling.

DANCON Hold 3 har med udgangen af uge 27 bidraget til træningen af i alt 1.663 irakiske soldater.
Lægges dette tal til de to foregående holds arbejde, har danske soldater dermed i alt støttet uddannelsen af 4.935 irakiske soldater.