[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kampflybidraget$0 De danske F-16 har i den seneste uge fløjet 110 timer. Operationerne har fundet sted over provinserne Al Anbar, Salah Ad Din, Erbil, Kirkuk og Ninawa i Irak. $0 $0 Missionerne har omfattet angreb på bygninger og køretøjer med fjender i, fjender i åbent terræn samt en installation, der fremstillede våben.$0 $0 Der er ikke blevet fløjet missioner med de danske kampfly over Syrien i den seneste periode.$0 $0 - Vi nærmer os nu tidspunktet, hvor vi har fløjet missioner i en måned. F-16 bidraget har på denne korte tid gennemført operationer, der især har bidraget til den store fremgang, styrkerne på landjorden i Irak har haft. Det danske kampflybidrag er derfor med til at gøre en forskel i operationsområdet, siger chefen for det danske kampflybidrag, oberst Peter Johan Bødker.$0 $0 Til og med onsdag den 13. juli kl. 12 er følgende gældende:$0 $0 Antal fløjne missioner i den forgangne uge: 12$0 Antal anvendte præcisionsbomber i den forgangne uge: 14$0 $0 Antal fløjne missioner totalt: 41$0 Antal anvendte præcisionsbomber totalt: 45$0 Antal fløjne timer totalt: 435$0 $0 Radarbidraget$0 I løbet af den forgangne uge har TPS77-radaren kørt uden vanskeligheder, og der er leveret input til koalitionens samlede luftovervågningsbillede. Rotationen mellem Hold 2 og Hold 3 på Al Asad Airbase er vel overstået. Hold 3 har således overtaget de tekniske opgaver med radaren de næste fire måneder.$0 $0 Luftaktivitetsniveauet over Irak er faldet markant i takt med, at kampen om Fallujah er stilnet af. Det betyder, at arbejdspresset er faldet til et mere normalt niveau for radaroperatørerne.$0 $0 Som noget nyt støtter bidragets efterretningsmedarbejder i den daglige morgenbriefing af det samlede operative personel ved Command and Control Center Kingpin.$0 $0 Træningsbidraget$0 På Al Asad Air Base har de danske soldater i DANCON OIR Hold 3 fokus på træning og uddannelse af godt 300 betjente fra det irakiske grænsepoliti. Træningsforløbet er nu midtvejs, og der har den forgangne uge været fokus på skarpskydning, patruljetjeneste, kamp i by samt uddannelse af gruppeførere og delingsførere. Ifølge oberstløjtnant Kenneth Strøm, der er styrkechef for træningsbidraget, er træningen udbytterig for de irakiske betjente:$0 $0 - Det har været meget positivt at uddanne betjente fra det irakiske grænsepoliti. Vi oplever betjente, der er særdeles villige til at lære. Mange af dem sidder i små grupper i pauserne og drøfter det, de lige har lært. De sidste par dage har én af de irakiske betjente selv gennemført undervisningen på tunge våben. I starten med lidt støtte fra de danske instruktører, men til sidst fuldstændig på egen hånd. Han var rigtig stolt bagefter – hvilket han med rette kunne være, siger Kenneth Strøm. $0 $0 Af de i alt 301 betjente er 18 officerer, 18 befalingsmænd og de resterende 265 menige. Samlet set er de 301 betjente blev klædt på med 3.043 individuelle uddannelser i militære færdigheder, som efterfølgende sætter dem i stand til at passe den irakiske grænse.$0 Ved siden af uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker er der fortsat også danske soldater, der udfører den vigtige opgave at passe på lejren.$0 $0 Transportflybidraget$0 C-130 bidraget er i gang med missionens anden uge. Trods udfordringer med enkelte aflyste missioner er bidraget ved godt mod og klar til at støtte koalitionens kamp med ISIL.$0 $0 Bidraget har siden 7. juli fløjet to ud af fire planlagte missioner.