[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af den Danske Repræsentation ved SHAPE

Ved en ceremoni i Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) den 19. april uddelte SACEUR, general Philip Breedlove, på vegne af NATO’s Generalsekretær Jens Stoltenberg, NATO Meritorious Service Medal til brigadegeneral Peter Harry Lund og oberstløjtnant Per Svarre.

NATO Meritorious Service Medal er generalsekretærens anerkendelse for exceptionel god tjeneste ved NATO. En hæder der årligt opnås af blot cirka 16 mænd og kvinder blandt Allied Commmand Operation (ACO) kommandostrukturs ca. 6.000 ansatte. Medaljen blev indstiftet i 2003, og siden da har blot 20 danskere, nu 22, modtaget den fornemme anerkendelse. Den seneste dansker, der modtog medaljen var general Knud Bartels for hans tjeneste som Chairman Military Committee i NATO hovedkvarteret i Bruxelles.


General Philip Breedlove over rækker medaljer til oberstløjtnant Per Svarre (tv.) og brigadegeneral Peter Harry Lund.

Brigadegeneral Peter Harry Lund har fået medaljen for blandt andet at være en inspirerende leder, der klart og tydeligt ser enkle løsninger, som mange andre har overset. Desuden fremhæves hans dybe forståelse for NATO, der sikrer at hans ledelse altid er logisk, politisk synkroniseret og fremført på en måde, der fremhæver og styrker hans underordnede.

Oberstløjtnant Per Svarre har fået medaljen for blandt andet at være en exceptionel kapabel og engageret officer. På flere områder har han selvstændigt, og langt ud over det forventelige, udviklet processer og løsninger til forbedring og udvikling på sit arbejdsområde.