[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschef general Peter Bartram og hans nordiske kolleger – den norske og finske dog repræsenteret af viceforsvarschefer – har været samlet til møde i det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO. Mødet fandt sted på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Det var det første møde for forsvarscheferne under det danske formandskab for NORDEFCO i 2016. 

På mødet fik forsvarscheferne blandt andet en status på de væsentligste af de mange projekter, som landene arbejder sammen om i den nordiske ramme. Det drejer sig både om projekter, der allerede er i gang og om en række nye initiativer.


I forbindelse med mødet fik deltagerne en rundvisning på Frederiksberg Slot.

De nye initiativer under det danske formandskab handler om at lette adgangen til de øvrige landes territorier med militære kapaciteter i fredstid. Tiltag vedrørende regionale sikkerhedsudfordringer med fokus på sikkerhedsrelaterede aktiviteter i det nordiske område. Fælles nordiske bidrag til FN’s indsats i Afrika, herunder at opstille en nordisk rotationsordning af transportfly. At styrke nordisk samarbejde om støtte til East African Security Force (EASF) og at undersøge muligheder for at styrke FN’s indsats vedrørende reformer af sikkerheds- og forsvarssektor.

De igangværende NORDEFCO-projekter omfatter blandt andet etablering og videreudvikling af sikker strategisk kommunikation mellem de nordiske lande, deling af radardata vedrørende luftovervågning, udbygning af alternative landingsbaser med mulighed for at lande med militære fly i hinandens territorier og fælles nordiske øvelser og træningsaktiviteter.


Flyvevåbnets Mobile Air Control Centre var opstillet bag Hærens Officersskole og blev præsenteret for forsvarscheferne og de øvrige deltagere i det nordiske møde.

Forsvarschefernes militære repræsentanter i den militære koordinationskomite og arbejdsgrupperne på de enkelte områder arbejder nu videre med initiativerne.

De næste milepæle under formandsskabet er et møde i den politiske styringskomite i begyndelsen af marts og et møde for forsvarsministrene i slutningen af samme måned.