[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Jægerkorpset har fået ny chef. Oberstløjtnant Kåre Jakobsen blev i dag indsat som ny chef for soldaterne med de bordeauxfarvede baretter. Overdragelsen af chefposten skete ved en parade på Flyvestation Aalborg.

Kåre Jakobsen kommer fra en stilling i Værnfælles Forsvarskommando. Han blev officer i 1996, udnævnt til jæger i 1998 og var i korpset frem til 2001. Senere har han været delingsfører i korpset fra 2004-2006. Fra 2006-2008 var han Jægerkorpsets forbindelsesofficer hos Hærens Operative Kommando.


Oberstløjtnant Kåre Jakobsen ved overdragelsen. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord.

-Det er med glæde, stolthed og ydmyghed, at jeg nu står som chef for Jægerkorpset. Det er en opgave, der forpligter, og jeg glæder mig til jobbet, sagde den nye chef efter overdragelsen.


Den nye chef taler til gæsterne ved overdragelsesparaden, hvor der blandt andet var repræsentanter fra samarbejdspartnere ind og udland og tidligere jægere. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord.

Den tidlige chef, oberstløjtnant Claus Wammen, har været chef for Jægerkorpset i seks år. I den periode er omverdenen, ifølge oberstløjtnanten, i højere grad end tidligere blevet opmærksomme på mangfoldigheden i korpsets kompetencer. Og der er, med oprettelsen af Specialoperationskommandoen, kommet mere fokus på udviklingen af Jægerkorpset. Claus Wammen har som chef også oplevet det første operative dødsfald i korpsets historie og en periode med mange udsendelser, som har trukket store veksler på jægerne og deres familier.

-Det har været et privilegium at have chefjobbet i knap seks år. Det er et farvel til det absolut bedste job, jeg har haft i forsvaret, sagde Claus Wammen. 

Claus Wammen skal nu fem måneder på NATO Defence College i Rom, inden han overtager et job i udlandet.