[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]



Af Martin Finnedal, VFK

Det er ikke længere nok med krudt og kugler i værktøjskassen. Cyberangreb er for længst anerkendt som en trussel mod nationale interesser, og en særlig enhed for militære cyberoperationer – eller Computer Network Operations (CNO) som det officielt hedder - har derfor været på ønskelisten i årevis.

Nu er det virkelighed. Forsvaret får nu en ny operativ enhed, der blandt andet har til formål at beskytte computernetværk ved myndigheder under Forsvarsministeriet både i den hjemlige struktur og i forbindelse med Forsvarets internationale operationer. Enheden skal desuden fungere som et militært virkemiddel i lighed med eksisterende kapaciteter (fly, skibe, landtropper mv.) og skal kunne gennemføre såvel defensive som offensive operationer.

Hurtig assistance ved cyber-angreb
Den fungerende sektorchef for den nye militære CNO-sektor i FE fortæller, at en del af enhedens kompetence bliver at bidrage til at sikre enheder i internationale missioner mod cyberangreb.

- Vi har allerede i Forsvarets Efterretningstjeneste folk, der arbejder med CNO-relaterede emner, men denne enhed har udelukkende fokus på at støtte Forsvaret. Vi har behov for at kunne forsvare vores egne netværk 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og denne enhed vil blandt andet kunne udsende CND-teams (Computer Network Defense), som med kort varsel vil kunne assistere ved vores missioner, hvis der opstår behov, fortæller sektorchefen.

Allerede før afrejse vil den nye enhed kunne bistå med at sikre, at de danske styrkebidrags udstyr er opbygget på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at en modstander kan angribe dem.

FE og Værnsfælles Forsvarskommando søger
Størstedelen af den nye enhed vil blive placeret i Forsvarets Efterretningstjeneste i København. Man er allerede gået i gang med at rekruttere til de nye stillinger, der vil blive besat med både militære og civile medarbejdere, herunder militære sagsbehandlere og analytikere samt en række medarbejdere med særlige IT-kompetencer.

Ved oprettelsen af den nye CNO-enhed skal Operationsstabens planlægningsafdeling, J5, ved Værnsfælles Forsvarskommando i København have tilført ressourcer i form af officerer på major/orlogskaptajnniveau. De skal stå for planlægningen af anvendelsen af CNO i forbindelse med Forsvarets operationer.

Læs mere om stillingerne på FEs hjemmeside samt på Forsvarets hjemmeside.