[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Der er købt flere universaltasker i størrelserne micro, lille, middel og stor, og frem over kan soldater også føje dump pouch og håndgranattaske til udrustningen. (Foto: Hærstaben)

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Cirka 76.000 materielgenstande er på vej til depoter og soldater i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet i 2016 og 2017. Der er tale om mere af det grej, der i dag eksempelvis kun kan udleveres til udsendt personel, og der er tale om nyt grej, som soldater har efterspurgt ved værnscheferne og senest forsvarschefen under deres besøg på landets tjenestesteder. I alt 17 typer af genstande eller sæt fra fem forskellige leverandører.

Indkøbet sker, som nævnt, på baggrund af ønsker fra soldaterne samt en erkendelse af, at materielsituationen for enkeltmand opleves som anstrengt. Grejet er godt, men der er for lidt af det, hvorfor soldater i den hjemlige struktur ikke har mærket så meget til nyanskaffelserne og undrer sig over, at man måske ikke kan få byttet en defekt udrustningsgenstand til en ny. Det er vigtigt at have gode og tidssvarende køretøjer og våben, men det personlige grej skal også være i orden og til rådighed.

Soldaternes ytringer om materielsituationen har gjort indtryk hele vejen op igennem Forsvaret og ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. I starten af marts 2016 blev det derfor besluttet at tildele enkeltmandsområdet i alle tre værn ekstra ressourcer.

Udlevering og ibrugtagning
En anskaffelse af cirka 76.000 stykker grej med hver deres produktions- og leveringstider, der skal fordeles på tre forskellige værn er en kompleks opgave. Det er dog Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses vurdering, at størstedelen af de 76.000 stykker grej kan leveres i løbet af 2016, med undtagelse af kampbæltet, der tidligst kan leveres i 2017.

Hærstaben har oprettet hjemmesiden ”Grej på vej” på fiin, hvor den enkelte soldat eller enhed kan holde sig opdateret på, hvornår de enkelte stumper kan forventes at være klar til udlevering.

Normering, udlevering og ombytning af de forskellige genstande sker efter de tre værns egne bestemmelser og procedurer. Eventuelle spørgsmål skal derfor stilles til egen nærmeste chef eller udleverende depot.

Nyt grej, som har været efterspurgt blandt soldaterne

Tilbehørstasker til soldater der har TYR-beskyttelsesudrustning udleveret:
  • Dump Pouch (Ca. 7.200 stk.)
  • Håndgranattaske (Ca. 4.800 stk.)
  • Beskyttelsesindsats til Natbrille (NVG) til TYR (Ca. 7.300 stk.)


Beskyttelsesindsats til eksempelvis den lille universaltaske. Med den kan soldaten spare endnu en tilbehørstaske, da indsatsen beskytter natbrillerne mod stød, når man ikke bruger dem. (Foto: Hærstaben)


Revision Viper P2 ”High Cut” hjelm (Ca. 630 stk.)
Udvalgte funktioner samt bestemte operative og arbejdsmiljørelaterede forhold gør det nødvendigt at anskaffe ”high cut”-hjelme.

Anvendelse af High Cut-hjelm er et aktivt fravalg af beskyttelse af dele af soldatens hoved, da en High Cut-hjelm dækker et mindre område end den nuværende Hjelm M/12 og M/96. Godkendelse af de enkelte funktioner er sket på chefniveauet ved hvert af de tre værn, og yderligere behov for High Cut-hjelm skal ligeledes godkendes.For Hærens vedkommende godkendes High Cut-hjelm alene for finskytter og observatører, morter-besætninger og skyts-besætninger. I Søværnet godkendes High Cut-hjelme til anvendelse for boarding-hold, og ved Flyvevåbnet er anvendelse godkendt ved Eskadrille 660 og ZULU Team/Air Tactical Wing. (Foto: Producenten)

Hjelmhue (Model ikke besluttet) (Ca. 10.000 stk.)
Soldater normeret med Hjelm M/12 kan få udleveret en hjelmhue, så man kan holde tankerne varme i kolde tider.

Kampbælte med sikkerhedsspænde (ca. 12.000 stk.)


Glæden ved bæltet med Cobra-spændet, som følger med TYR-beskyttelsesudrustningen, er så stor, at soldaterne ofte er ærgerlige over, at skulle aflevere bæltet sammen med beskyttelsesudrustningen. Det er derfor besluttet at fastansatte, uniformerede soldater i Forsvaret nu kan få et Kampbælte udleveret som supplement til nuværende Bælte M/84. (Foto: Hærstaben)

Eksisterende grej, der købes mere af

Hjelm M/12 (Cirka 3.000 Sæt)
For Hæren kan efterspørgsel på særligt størrelse Large/Inliner imødekommes.
For Søværnet og enheder nordpå medfører det, at efterspørgsel på Hjelm M/12 kan inddækkes.
For Flyvevåbnet medfører det, at efterspørgsel på Hjelm M/12 til det operative personel kan inddækkes.
Endvidere vil soldaterne opleve bedre muligheder for at få ombyttet defekte hjelme.

Tilbehør til TYR-beskyttelsesudrustningen

Universal-tasker, som er fordelt på fire størrelser:                                    
Ca. 2.400 af hver størrelse (Micro, lille, middel og stor)

IFAK-taske (Ca. 3.900 stk.)

Magasintaske, Quick Draw (Ca. 2.500 stk.)

Magasintaske, dobbelt (Ca. 4.800 stk.)

Enhåndsbetjent geværrem/strop (Ca. 2.400 stk.)
Oprindeligt blev disse geværremme kun anskaffet til operativt personel.

OTIS Rensegrej til våben (Ca. 4.000 Sæt)
I øjeblikket er det generelt kun udsendte soldater, der får sættet udleveret. Anskaffelsen medfører en hurtigere implementering, da soldater i grundstrukturen nu også kan få rensesættet udleveret.

Nye SAFARILAND pistolhylstre til Pistol M/49 og H&K USP (Ca. 3.900 Sæt)
I øjeblikket er det generelt kun udsendte soldater, som har fået disse hylstre udleveret. Anskaffelsen medfører, at pistolbevæbnede soldater generelt kan få de nye hylstre.