[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af major Harder Dahl Sørensen, Teknologi- og Etablissementssektionen, Hærstaben

Flere af Hærens enheder har den seneste tid gennemført øvelser under arktiske forhold. Senest da 2. Brigade i september sidste år deltog i øvelsen Arctic Response i Grønland. Brigaden erfarede, at der var visse mangler på materielområdet, hvis soldaterne i fremtiden skal kunne indsættes under arktiske forhold.Keron 4 GT-teltet fra Hilleberg er udviklet til at kunne klare sig i både arktisk- og ørkenklima. Foto: Hilleberg the Tentmaker AB


Øvelsen viste, at der især var behov for andre indkvarteringstelte, brændere til enkeltmand, nogle andre liggeunderlag og ikke mindst uldundertøj, som er bedre til at lede sved væk fra kroppen og holde soldaten varm under arktiske forhold.

Hurtig overlevering af erfaringer
Der blev hurtigt etableret en god dialog mellem 2. Brigade, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Hærstaben for at finde løsninger, inden brigaden igen skal på øvelse i Grønland maj 2016.Multifuelbrænderen kan sikre soldaterne en liter kogende vand på under 3 minutter Foto: Life Support, Air Transport Wing Aalborg

Parterne har arbejdet effektivt på at sikre soldaterne tilfredsstillende arbejdsbetingelser i arktiske forhold, og inden juleferien kunne Hærstaben meddele brigaden, at der snarest ville blive anskaffet:

35 firepersoners Hilleberg-telte og 130 vinterliggeunderlag (begge dele bruges af Jægerkorpset allerede), 70 multifuelbrændere (to til hvert telt) samt førsteprioritet til den kommende levering af uldundertøj, så soldaterne udrustes med to sæt uldfrotteundertøj og to sæt net-uldundertøj, inden de deltager i næste øvelse på Grønland.Netundertøjet er forbeholdt soldater i enheder, der kan risikere at blive indsat i arktiske områder, mens uldfrottéundertøjet er til alle operative enheder. Foto: Udviklingsdivisionen


Tilbage er der blot at vente på levering fra de fire forskellige civile leverandører og udlevering til soldaterne i 2. Brigade.
Leveringen af de sidste dele forventes afsluttet i starten af april 2016, så soldaterne selv kan afprøve grejet hjemmefra i øvelsen maj 2016.

- Anskaffelsen understreger dels værdien af hurtig og fyldestgørende fremsendelse af erfaringer til Hærstaben via kommandovejen, men også at fokus på de store og meget komplekse anskaffelser ikke sker på bekostning af de mindre materielbehov, som ofte har stor betydning for de enkelte soldaters hverdag, siger oberstløjtnant J. Rasmussen, der er chef for Teknologi- og Etablissementssektionen i Hærstaben.