[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Jette Elkjær, Arktisk Kommando

En aftale om øget samarbejde om havmiljøopgaver og en beslutning om at øge udvekslingen af maritime overvågningsbilleder. Det er resultatet af et møde i Nuuk i sidste uge, hvor Arktisk Kommando og Icelandic Coast Guard også indgik en fornyet samarbejdsaftale mellem de to organisationer.

- Jeg er meget glad for aftalen med den islandske kystvagt, som bygger videre på mange års meget positive samarbejde. Aftalen muliggør et tæt, dagligt samarbejde, hvor vi koordinerer vores løsning af opgaver i forhold til eftersøgnings- og redningstjeneste samt havmiljøopgaver. Det betyder, at vi kan støtte og supplere hinanden og i fællesskab blive endnu bedre til at løse opgaverne, siger Kim Jesper Jørgensen,chef for Arktisk Kommando.


Generalmajor Kim Jesper Jørgensen, chef for Arktisk Kommando og general-direktør George K. Lárusson, Icelandic Coast Guard underskriver her den fornyede samarbejdsaftale.

 I forbindelse med fornyelsen af samarbejdsaftalen blev det også besluttet, at intensivere samarbejdet på en række andre områder.

Mulighed for samarbejde på flere områder

Arktisk Kommando og Icelandic Coast Guard aftalte under sidste uges møde i Nuuk, at se på en række konkrete områder, hvor de to organisationer fremover vil kunne udvide samarbejdet.

- Vi har taget en principbeslutning om, at vi vil udveksle det maritime overvågningsbillede mellem Arktisk Kommando og den islandske kystvagt. Det vil give begge organisationer et bedre billede af skibstrafikken i området og dermed et bedre grundlag ved eftersøgninger og redninger, forklarer generalmajor Kim Jesper Jørgensen.

 Ambitionsniveauet er, at beslutningen om at iværksætte udveksling af maritime overvågningsbilleder skal ske inden udgangen af 2016. Hvordan det rent praktisk er muligt er nu op til de to organisationers tekniske og operative eksperter at finde ud af. 

 Et andet muligt samarbejdsområde, som skal undersøges, er om  islandske redningshelikoptere kan tanke brændstof fra danske skibe med helikopterdæk. Det vil give de islandske helikoptere en længere rækkevidde under redningsaktioner.

Den nye samarbejdsaftale mellem Arktisk Kommando og Icelandic Coast Guard erstatter en samarbejdsaftale, som i 2010 blev indgået mellem de daværende Grønlands Kommando og Færøernes Kommando samt Icelandic Coast Guard.