[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

De danske myndigheder prøver flere gange forgæves at kalde op til et skib, der sejler i nærheden af Bornholm. Via et chatsystem varskoer en assistent i Søværnets Maritime Assistance Service sin svenske kollega. Det lykkes svenskerne at få en mand om bord på skibet og få vækket den sovende kaptajn, inden skibet hamrer ind i et skær ved den svenske kyst. Det er et eksempel på, hvordan Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea (SUCBAS) fungerer i dagligdagen.SUCBAS's logo. For nylig er Storbritannien også kommet ind i samarbejdet.

I denne uge har de ni lande i SUCBAS, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Letland, Estland, Litauen og Storbritannien, holdt deres årlige fælles øvelse i København. De har trænet scenarier, hvor skibe med kernevåbenaffald og flygtninge på vej gennem Østersøregionen får problemer undervejs. Seniorsergent ved Søværnets Center for Taktik, Danni Mikkelsen, har været med til at planlægge øvelsen.

- Formålet med øvelsen er at få skærpet vores fælles procedurer og arbejdsmetoder, så kommunikationen i dagligdagen kan glide så gnidningsløst som muligt. Samtidig er det også rart at have mødt de mennesker, man i dagligdagen deler informationer med, når man sidder på vagt i hvert sit land, forklarer han.


Seniorsergent Danni Mikkelsen fra Søværnets Center for Taktik i Frederikshavn med SUCBAS' kommunikationssystem på skærmen. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.


Danske farvande er en veritabel motorvej for skibstrafikken. Søværnet kan tælle 100.000 skibspassagerer med skibe over 300 tons om året. De fleste skibe genkender søværnet som harmløse, men enkelte fartøjer holder de særligt øje med fra kystradar, kystudkigsstationer VTS Storebælt og søværnets patruljefartøjer af DIANA-klassen.

- Det kan være i forbindelse med militær sikkerhed, forventning om menneskesmugling, mistanke om miljøsvineri, transporter af farligt gods eller skibe med berusede personer bag roret, at vi holder særligt øje med et skib og deler informationer om det med vores samarbejdspartnere i SUCBAS. Der er typisk 3-10 skibe dagligt, som vi har ekstra opmærksomhed på, siger Danni Mikkelsen.

Når man er på vagt, dukker der altid notifikationer og chatbeskeder op i det kommunikationssystem, SUCBAS-landene bruger, tilføjer han.

Storbritannien nyeste medlem
Sidste år kom Storbritannien med i SUCBAS.

- Det var en stor fordel for Royal Navy at gå ind i et veletableret samarbejde med faste rutiner og arbejdsmetoder. Nu har vi en hurtig informationskilde om skibstrafikken i Baltikum, oplyser seniorsergent Michael Bridges.

Samtidig kan østersølande blive varslet tidligere, når et skib, som det kan være nødvendigt at holde øje med, er på vej fra britiske farvande og videre ind gennem de danske stræder til Østersøen.


Seniorsergent (Warrant Officer) Michael Bridges fra Royal Navy.

Læs mere om SUCBAS her.