[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Specialoperationskommandoen

Med tæt på 2500 deltagere fra 13 nationer er der på øvelsen Night Hawk 2016 angrebet flere end 25 objekter fordelt over hele landet og et enkelt mål i Litauen.Specialoperationskommandoen og Danske Division har i et godt samarbejde forestået øvelsen, der blev indledt med tre dages teknisk træning fulgt op med relevante opgaver til deltagerne med stigende intensitet og kompleksitet med fokus på både planlægning og gennemførelse.

Der er blevet etableret et samarbejde med danske virksomheder, hvor udstyr til specialoperationsstyrker kunne ses, prøves og endda testes på øvelsesoperationer.

- Det er vores opfattelse, at de opstillede træningsmål er blevet nået af alle primære og sekundære øvelsestagere. Det er ikke mindst et resultat af den store fleksibilitet og imødekommenhed øvelsestagerne har mødt hinanden med, lyder det samstemmende fra øvelsens chef, generalmajor Jørgen Høll, chef for Specialoperationskommandoen og øvelsens leder, generalmajor Flemming Mathiasen, chef for Danske Division.