[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando

Det er kulminationen på fire års live-øvelser og skrivebordsøvelser i Arktis, der udspiller sig i Nuuk og havet ud for 28. – 31.maj. Redningsøvelserne Sarex 12 og Sarex 13 foregik i det øde og ubeboede Østgrønland. Krigsskibe simulerede krydstogtskibe, og 20 politiskoleelever fra Nuuk illustrerede at være 200 tilskadekomne passagerer. I 2014 flyttede man scenariet til Vestgrønland, mens øvelsen blev gennemført som en skrivebordsøvelse. I 2015 blev øvelsen, Arctic Response 2015, gennemført i Østgrønland. Også denne gang med et mindre antal figuranter.

I næste uge stilles der så for alvor krav til rigsfælleskabets katastrofeberedskab, når både en fiktiv skibskatastrofe og et stort antal rigtige figuranter rammer området ved Nuuk.De 30 savnede fra overskriftens sunkne skib skal eftersøges og reddes, men om bord på den skadede færge som fragtskibet er kollideret med befinder sig mere end 150 passagerer og besætningsmedlemmer.

Evakuering, brand, savnede
Kaos breder sig ikke mindst i Nuuk hvor politi og beredskab med selvstyret og Arktisk Kommando skal håndtere katastrofen. Den største udfordring er, at de mange passagerer fysisk er til stede. 100 grønlændere og 100 danskere overvejende fra Hjemmeværnet er figuranter.

Det store scenarie har gjort det nødvendigt at udnytte Nuuks sportshaller til  overnatning og bespisning og til behandling eller midlertidigt evakueringspunkt for tilskadekomne.

Hele øvelsen slutter med en indsats for miljøet. Olie og kemikalier truer kyster og dyreliv i Godthåbsfjorden og den trussel skal også håndteres af myndighederne.

Til Pressen: læs pressemeddelelse her.