[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, VFK Kommunikationsafdelingen

Indtil nu har opgaven for myndighederne, der er i ilden i Grønland LIVEX 2016, hovedsageligt været, at finde og evakuere passagerer fra de to skibe Gute og Færingehavn, der ifølge øvelsesscenariet er kollideret og Færingehavn sunket.


Brandfolk fra Beredskabsstyrelsen bekæmper fiktiv brand om bord på Gute. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

I dag er Gute ifølge øvelsesscenariet brudt i brand og en giftig røg truer Nuuk. Desuden har sammenstødet resulteret i et olieudslip. Det har givet heftig aktivitet hos øvelsestagerne, der har sendt brandfolk fra Beredskabsstyrelsen om bord på Gute for at slukke branden.

Inde på land har politiet haft travlt med at oprette en sikkerhedszone for at beskytte Nuuks indbyggere mod giftige dampe fra branden, hvilket dog senere blev afblæst. Søværnets inspektionsfartøj Ejnar Mikkelsen har kastet en flydespærring i vandet for at forhindre olieforureningen i at brede sig.

Lederne af den samlede indsats forsøger at holde offentligheden orienteret og svare på spørgsmål fra øvelsens meget pågående journalister. 


Branden om bord på Gute vanskeliggjorde evakueringen af besætning og resterende passagerer. Her bærer beredskabsfolk en øvelsesmæssig forbrændt person i sikkerhed. I alt 200 figuranter spiller sårede passagerer og besætningsmedlemmer. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.


Søværnets containere med til bekæmpelse af forureningsulykker til havs. I dag har flydespærringerne været i aktion. Flyvevåbnets Fototjeneste.


Øvelsesledelsen skal både håndtere den omskiftelige skibskatastrofe og spørgsmål og reaktioner fra fiktive medier. Flyvevåbnets Fototjeneste.

Her kan du se downloade flere fotos fra LIVEX.