[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af kaptajn Rasmus, presse- og informationsofficer, RS hold 5, Kabul, Afghanistan.

I den forløbne uge har Resolute Support hold 4 overdraget erfaringer og procedurer til hold 5. Den officielle overdragelse af ansvaret blev søndag d. 7. august markeret ved en parade. 
Brigadegeneral Torben Dixen Møller takker afgående chef for Det Danske Element hold 4, Oberstløjtnant Anders Christian Jørgensen, for 6 måneders god og stabil indsats.

”Jeg vil rette en stor tak til hold 4. I har været et godt hold, som på fornemste vis har repræsenteret Danmark og Forsvaret. I har som stab og støtteelement holdt gang i butikken hernede, holdt forbindelsen hjem til Danmark og tilsikret logistikken til os kunder trods spredt geografi. Selvom funktionsbeskrivelser og missionen i stort har været kendt hjemmefra, har opgaverne til tider vist sig at være flere og vidtspændende. I har udvist fleksibilitet og ansvar, og det er væsentligt, at I overbringer denne tilgang til jeres afløsere. Også en stor tak til jeres pårørende derhjemme, som har måttet lide afsavn, mens I gjorde Danmark ære.”

Med disse ord fra Brigadegeneral Torben Dixen Møller til hold 4 blev kommandoen overdraget til oberstløjtnant Michael Dahl Nielsen og Det Danske Element hold 5.Oberstløjtnant Michael Dahl Nielsen tager kommando over Det Danske Element, RS hold 5.

Missionen i Kabul er en trænings - og rådgivningsmission og løses fra fire lokationer i Kabul, hvor der ud over Det Danske Element blandt andet er militærpoliti, sygeplejersker og Flyvevåbnets hundeførere.