[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Den 6. juni 2016 modtager Forsvaret sine nye SEAHAWK-helikoptere, der skal afløse Forsvarets nuværende LYNX-helikoptere. Dette sker ved en officiel modtagelsesceremoni på fregatten IVER HUITFELDT med deltagelse af H.K.H. Kronprinsen, Forsvarsminister Peter Christensen og Forsvarschef, general Peter Bartram. Medierne inviteres hermed til at overvære ceremonien. Der vil ikke være adgang for pressen til den efterfølgende reception. 

TID OG STED
Arrangementet gennemføres den 6. juni 2016 på fregatten IVER HUITFELDT ved Langelinje kaj 198 i København. Akkrediterede medier møder på kajen foran IVER HUITFELDT og går samlet ombord senest kl. 11:45. Det vil ikke være muligt for medier at komme ombord efter dette tidspunkt. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl. 1400.

Arrangementet gennemføres ud fra følgende tentative program:

6. juni:
1130 - 1155: Inviterede gæster ankommer til fregatten IVER HUITFELDT
1210: Forsvarschef, general Peter Bartram ankommer
1212: Forsvarsminister Peter Christensen ankommer
1215: H.K.H. Kronprinsen ankommer og modtages af Forsvarsministeren

 
1225 – 1300: Taler og ceremoniel bl.a. taler Forsvarsministeren
 1330: Flyvevåbnet laver overflyvning med helikoptere.

1600 – 1900: Åbent skib for offentligheden

7. juni:
0900 – 1100: Åbent skib for offentligheden. 

Til Medierne:
Tilmelding til arrangement skal ske senest søndag. 5. juni kl. 14:00 på mail: vfk-l-pr102@mil.dk. 

For yderligere oplysninger kontakt presseofficer Torben Kjeldsen på telefon:
20 49 10 84

Forsvaret producerer billedmateriale fra dagen både levende og still billeder. Dette materiale vil kunne rekvireres ved henvendelse til Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Kommunikationssektion på mobil: 51 59 07 41 eller mail larsbv@mil.dk. 

Du kan læse meget mere om Danmarks nye skibsbaserede helikopter – SEAHAWK her