[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Hele den danske indsats i kampen mod ISIL handler overordnet om at støtte koalitionen i bekæmpelsen af  terrororganisationen og at hjælpe med at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb. Det danske mandat for missionen i Irak og Syrien følger selvsagt krigens love og humanitær folkeret i forhold til vurderingen af, om en specifik opgave, hvor der er risiko for  civile tab, kan godkendes. Kravet om proportionalitetsprincippet indebærer en nøje vurdering af mulighederne for  at minimere eller helt undgå civile tab. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er sket nogen ændring i tilgangen, da det danske militære bidrag altid vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret. Der har heller ikke i tidligere missioner været et krav om, at der ikke måtte være civile tab. Derfor er den danske tolerance for civile tab uændret.

- Men vi står i en situation nu, hvor vores mandat kan blive prøvet til det yderste, siger generalmajor Flemming Lentfer, der er chef for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando og dermed chef for de danske soldater, der er udsendt i Operation Inherent Resolve, og fortsætter.

- Beskyttelse af civile er et afgørende element for os i alt det vi gør, når vi er i krig. Men på dette tidspunkt i denne konflikt, må vi erkende, at der kan opstå situationer, hvor vi vil være nødt til at acceptere, at de militære mål er så vigtige, at vi ikke kan undgå at ramme civile.


Dansk F-16 på basen i Tyrkiet.

På nuværende tidspunkt foregår flere kampe i beboede områder. I disse områder har ISIL haft lang tid til at forberede forsvarspositioner. De har blandt andet mineret områder og gravet tunneller mellem bygninger. 

- Det betyder, at selvom vi kan vælge våben og mål, der kan reducere risikoen, så kan vi komme i en situation, hvor vi ikke kan undgå at ramme civile, siger Flemming Lentfer.

Fremgangsmåden
Forud for ethvert angreb med danske kampfly vil danske medarbejdere være en del af planlægningen. De skal på forhånd verificere, at indsatsen ligger inden for krigens love og det danske mandat. Efter indsatsen i Libyen og første udsendelse til Operation Inherent Resolve, har de danske soldater solid erfaring med dette arbejde. Hele processen styres af et Mission & Target Approval Authority-hold (MTAA), som sidder i koalitionens operative hovedkvarter i Qatar. Det består af specialister, efterretningspersonel og en  militærjurist. Holdet ledes af den såkaldte Red Card Holder, som er en erfaren F-16 pilot fra Flyvevåbnets chefgruppe med bred ekspertviden om luftoperationer. Til at tage beslutningerne har holdet en række informationer til rådighed. Det kan være billeder og rapporter, der kan komme fra flere forskellige steder –  både fra jorden og fra luften.

- Der er i sagens natur grænser for, hvor meget vi kan gå i detaljer med, hvordan efterretninger bliver indhentet, men generelt kan man sige, at hvis der bliver taget beslutning om at indsætte kampfly, så ligger der efterretninger bag, som vi har tillid til, siger Flemming Lentfer.

Ekstra godkendelse
Red Card Holderen har stadig sidste ord i forbindelse med missioner. Opstår der en situation, hvor MTAA-holdet vurderer, at et mål til trods for risikoen for civile tab,  har stor nok militær værdi til at et angreb kan godkendes, er der nu indsat et ekstra godkendelsesniveau. I sådanne tilfælde løftes beslutningen om godkendelse af angreb til en general i Danmark.

- Det her handler om proportionalitet –  altså en vurdering af vigtigheden af at et mål bliver angrebet set i forhold til de ødelæggelser angrebet vil medføre. Det er en militær vurdering, og ikke en juridisk vurdering. Hvis Red Card Holderen ikke vurderer, at de civile tab er proportionelle med den militære gevinst, vil han afvise angrebet og ikke videresende anmodningen. Men hvis han vurderer, at civile tab er proportionelt med den militære gevinst, sender han anmodningen med de nødvendige overvejelser til generalsniveauet  i Danmark til beslutning, siger Flemming Lentfer.