[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Der var kendte ansigter fra Invictus Games i både London og Orlando men også mange nye, da fysisk og psykisk skadede veteraner i weekenden var på træningssamling på Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse. Fælles for dem alle er ambitionen om at repræsentere Danmark ved Invictus Games i 2017.

Udfordringen er dog langt fra kun af fysisk art.

-Det er lidt svært. Fra starten går man lidt rundt langs væggene, siger Dennis, der er en af de nye.

- Men man kommer hurtigt i snak med folk og finder sammen, fordi vi alle sammen er mere eller mindre ens, fortsætter han.

 

Veteranen med tre udsendelser og PTSD i bagagen mødte op til samlingen med en ambition om at kvalificere sig til holdet i bueskydningen. Et døgn inde i samlingen er det lavet om.

-Nu håber jeg mest på volleyball. Men det er egentlig underordnet. Det er bare fedt at være med, fastslår Dennis.


Dennis (med stort skæg) varmer op til siddende volleyball. Rigtigt mange af veteranerne er glade for den meget sociale sport.

Interessen for at komme på det danske invictushold er vokset stærkt siden 2014, hvor lidt over 30 veteraner var interesserede i at deltage. I øjeblikket er omkring 60 veteraner en del af Invictus-projektet.

-Vi kan tilbyde en tryg ramme. En variant af det militære system, som de kender. De kender de grundlæggende spilleregler, og de har en fælles identitet og baggrund. Det giver dem en tryg platform at starte på. De skal ikke forholde sig til mange nye ting, og de skal ikke forklare deres skader og sygdomme, forklarer premierløjtnant Nicklas Bjaaland, der er leder af Invictus-projektet.


Jakob Hou, der er lam fra livet og ned, ror på en tillempet romaskine.

Invictus Games er et idrætsstævne med 12 forskellige sportsgrene. For Danmark handler projektet ikke primært om at sætte det hold, der vil kunne vinde flest  medaljer. Det har hele tiden været en præmis, at man udtager de veteraner, som vurderes at få størst effekt af projekt i deres rehabiliteringsarbejde. Og sådan vil det fortsat være, siger Nicklas Bjaaland.

Den store interesse får dog en konsekvens:

-Det store hold gør, at vi har en hårdere udvælgelsesproces, end i de tidligere år.

Et særligt tilbud til veteraner
Langt hovedparten af deltagerne på træningssamlingen er veteraner med psykiske skader.

-Der findes ikke lignende sportslige tilbud til på dette niveau. Vi tager et stort hensyn til dem. Vi har psykologer med og veteranerne kan sparre med hinanden. Det findes ikke i det civile, siger Nicklas Bjaaland.


Bueskydning er en af de populære sportsgrene for de psykisk skadede veteraner. Veteranerne kan tage roen og koncentrationen fra skydebanen med ud i deres daglige liv.

Det er da også lige så meget samværet med andre veteraner, som det sportslige, der er motivationen for Frank, der er en anden af de veteraner, der er nye i Invictus sammenhæng.

-Jeg er afsindig glad for det sammenhold, vi gamle soldater har. Vi snakker og udveksler erfaringer. Det - sammen med den gode træning -er godt for os alle sammen og  gør en masse godt i forhold til vores PTSD. Vi kobler af fysisk i stedet for at ligge og have en masse tanker, så det er både det sportslige og det sociale, der er vigtigt, siger Frank.

Træningssamlingen i Gerlev var den første af i alt fire samlinger inden legene i Toronto. Efter den anden samling, der finder sted i februar, skal bruttotruppen skæres ned til et hold på maksimalt 30 deltagere.

Invictus Games 2017 finder sted i Toronto i Canada i slutningen af 2017.