[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I de kommende tre uger skal den skibsbaserede MH-60R Seahawk for første gang have testet evnerne til at lande på de danske inspektionsskibe i dårligt vejr.

Seahawk er stadig under indfasning, som afløser for Lynx-helikopteren, og en af de primære arbejdspladser bliver på de danske skibe i Nordatlanten omkring Grønland og Færøerne, hvor vejret som bekendt godt kan bide fra sig. Den såkaldte SHOL-test (Ship Helicopter Operating Limits), skal være med til at afklare præcis hvor meget bølgegang helikopteren kan håndtere, når den skal landes sikkert på dækket af Thetis-klassen, som testen foregår på i denne omgang.

Det er test-piloten CAD, der skal flyve helikopteren, og han håber på tiltagende dårligt vejr omkring Færøerne, hvor testen skal foregå.
- Vi tager afsted sammen med inspektionsskibet Vædderen fra Frederikshavn, hvor vi undervejs til Færøerne får trænet helikopterens og skibets besætning op i forskellige nødprocedurer både nat og dag. Indtil videre har vi kun landet på skibe i pænt vejr herhjemme, så jeg håber at vejret omkring Færøerne arter sig sådan, at vi gradvist kan få testet helikopteren i tiltagende høj sø og blæst. Vi kaster os selvfølgelig ikke ud i orkan på dag ét.


I den danske version af helikopteren er monteret en “harpun”, der sidder under bunden og som bider sig fast i et gitter på helikopterdækket. Det hjælper med til at holde helikopteren på på plads, så snart den sætter hjulene på dækket. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

For CAD, der også tidligere har udført den samme type test med Lynx-helikopteren i Nordatlanten, er overgangen til den nye maskine særligt spændende.
- Jeg er meget spændt på, hvordan den kommer til at performe under de dårlige vejrforhold. Min forventning er, at vi ikke kommer til at se helt de samme muligheder for at operere i helt så dårligt vejr som med Lynx, der var optimeret til netop det.

Andre sikkerhedssystemer end Lynx-helikopteren
Når helikopteren for første gang skal afprøves i dårligt vejr, bliver sikkerhedsforanstaltningerne også særligt relevante. Et nyt forhold er, at Seahawk helikopteren i modsætning til sin forgænger ikke er produceret med et såkaldt flotation device. Flotation device er et nødopdriftssystem, der kan hjælpe med at holde en helikopter flydende og oprejst længere i tilfælde af en nødlanding på vand. Seahawken vil ved landing på vand hurtigt vende rundt og begynde at synke. Et forhold som selvfølgelig betyder noget for besætningen på helikopteren.
- For os ombord betyder det, at vi skal komme ud af helikopteren hurtigt, imens den vender på hovedet og synker. Det er bestemt ikke behageligt eller ufarligt, men derfor er det er også noget, vi har trænet meget under kontrollerede forhold, siger CAD.

For at højne sikkerheden er der i den danske variant af helikopteren monteret et ekstra vindue, der kan fungere som nødudgang og hvert besætningsmedlem har en personlig redningsflåde. Helikopteren medbringer desuden en større redningsflåde på ydersiden, som både kan bruges i tilfælde af havari eller skydes af til nødstedte, som ligger i havet.

Fraværet af et nødopdriftssystem på Seahawk-modellen har medført bekymring fra personellet, der fra Lynx-tiden har været vant til andre sikkerhedssystemer. En bekymring der naturligvis gør indtryk på Flyvevåbnets ledelse.
- Der skal ikke herske tvivl om, at personellets sikkerhed er helt central for os. Skulle vi være så uheldige at få et havari med helikopteren, da er styrken i helikopteren vores allerstørste hjælp. Det er det, besætningen overlever af. Dernæst skal vi gennem træning og øvelse sikre os, at personellet er uddannet på det sikkerhedsudstyr og de procedurer, der gælder for helikoptere uden nødopdriftssystem, siger Chefen for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen.

Hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyses det, at US Navy’s flåde af MH-60R Seahawk nu har fløjet over 400.000 timer uden havarier eller nødlandinger over vand. Til sammenligning forventes det, at de danske Seahawk kommer til at flyve cirka 100.000 timer i deres levetid. Læs mere om Seahawk i faktaboksene herunder.

Klik her for at se CAD vise helikopteren frem!!

FAKTA: Derfor blev MH-60R Seahawk valgt
Udgangspunktet for anskaffelsen af MH-60R Seahawk har været ønsket om at anskaffe en militær helikopter, som allerede var i produktion eller stod umiddelbart for at skulle gå i produktion, og kunne anvendes til dansk brug med et minimum af særlige modifikationer.
MH-60R er designet og bygget som en militær helikopter efter US Navy’s specifikationer. US Navy planlægger at anskaffe 280 MH-60R mens den australske flåde vil anskaffe 24.

Selvom MH-60R Seahawk har en god sikkerhedsstatistik, er der i forbindelse med anskaffelsen gennemført en række yderligere tiltag for at forbedre besætningens sikkerhed, hvis uheldet er ude over vand. Hvert besætningsmedlem vil blive udstyret med en Personal Survival Pack, der bl.a. indeholder personlig redningsflåde, og en dansk MH-60R vil permanent have en ekstra nødudgang i helikopterens venstre side samt have mulighed for at medbringe en eksternt monteret redningsflåde. 

FAKTA: Derfor er der ikke flotation device på Seahawk
Det har i designet af helikopteren aldrig været planlagt, at denne skulle udstyres med flotation device. Derfor findes der ikke flotation device til MH-60R. Der har derfor ikke været tale om, at Forsvaret bevidst har fravalgt flotation device. Spørgsmålet har været, om Danmark skulle iværksætte og betale for udviklingen af et unikt flotation-system til MH-60R.
Spørgsmålet omkring flotation device på MH-60R har haft stor fokus i forbindelse med anskaffelsesprocessen. Der er i den forbindelse indhentet en mængde informationer fra US Navy, herunder også tilbud på udvikling af flotation device. Der er ligeledes indhentet informationer fra den australske flåde, der også har anskaffet MH-60R. Programledelsen for projektet under Forsvarskommandoen, inklusiv cheferne for det daværende Flyvertaktisk Kommando, Søværnets Operative Kommando og Forsvarets Materieltjeneste, besluttede i enighed, at der ud fra en helhedsvurdering ikke skulle investeres i udvikling af flotation device til MH-60R.

Tidligere udgaver af Seahawk, fx SH-60B, der stadigvæk anvendes af US Navy, var oprindeligt udstyret med flotation device. US Navy besluttede dog i midten af 1990’erne at afmontere flotation device på alle deres daværende udgaver af Seahawk, og det samme valg har US Coast Guard efterfølgende også truffet.
Den australske flåde, der har anskaffet MH-60R til at afløse en ældre model af Seahawk, som er udstyret med flotation device, har gennemført en analyse tilsvarende den danske, og har på den baggrund også besluttet ikke at udvikle og anskaffe flotation device til deres MH-60R.

Helikopterens generelle gode sikkerhedsniveau, risiko for forsinkelser og problemer i projektet ved en udvikling af flotation device, prisen på et trecifret millionbeløb for dette udviklingsarbejde, samt det forhold, at blandt andet erfaringer fra US Navy gav grund til tvivl om, hvorvidt et flotation device på Seahawk har en reelt afgørende forøget effekt, var faktorer, der lå til grund for beslutningen.