[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Marinestaben

Øvelsen gennemføres i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, Præhospitalet region Midtjylland, Brand og Redning MidtVest, Hvide Sande Havn og Midt- og Vestjyllands Politi.

Formålet med øvelsen er at træne samarbejde mellem statslige, regionale og kommunale beredskaber i håndtering af større skibskatastrofer.


Skibene GUNNAR THORSON og METTE MILJØ fra Søværnet deltager i øvelsen.


Øvelsen starter den 18. maj ved 9-tiden, hvor der sker en eksplosion i et skib, der efterfølgende kolliderer med et tankskib i farvandet ud for Hvide Sande. Eksplosionen og kollisionen resulterer i flere tilskadekomne og flere personer i vandet. Samtidigt strømmer en større mængde olie ud fra det ene af skibene.

De deltagende enheder skal indledningsvis sikre evt. overbordfaldne, de tilskadekomne og det brændende skib.

Efterfølgende skal enhederne til søs forsøge at opsamle så meget olie (simuleret af popcorn) som muligt, inden olien simuleret rammer kysten som følge af strøm og vind.

I øvelsen deltager Hvide Sande Havn, Hvide Sande Redningsstation, miljøskibene GUNNAR THORSON og METTE MILJØ, transportfartøjet SLEIPNER, et patruljefartøj af DIANA-klassen, marinehjemmeværnsfartøjerne LYØ og DUBHE samt Forsvarets redningshelikoptere og Beredskabsstyrelsens landbaserede brandberedskab ved Århus Brandvæsen.

Fra landsiden deltager foruden Forsvarets Operationscenter med Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) og Maritime Assistance Service (MAS), Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, Midt- og Vestjyllands Politi, Totalforsvarsregion Midt- og Nordjylland, Naturstyrelsen Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune og sundhedsberedskabet ved Region Midtjylland i samarbejde med Region Syddanmark inklusiv akutlægehelikopter.

Øvelsen afsluttes 19. maj sidst på eftermiddagen med en debriefing for de deltagende parter.

Der vil under øvelsen være en del flyvning med helikoptere i lav højde over Hvide Sande, samt en del kørsel med udrykningskøretøjer i området mellem Nymindegab og Søndervig.

Overordnet kontaktperson for øvelsen er:
KL Nils Strandbygaard
Marinestaben, National Beredskabssektion
Telefon: 7281 2055
Mail: vfk-m-msp312@mil.dk