[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Korsør Produktionshøjskole er i gang med at bygge en kopi af en kanonjolle, som under Napoleonskrigene angreb britiske konvojer i Storebælt. Skolen kunne ikke finde en velegnet kanon til jollen, men deres naboer fra Flådestation Korsør fandt en brugbar kanon fra 1850’erne i bunden af mastekranen på Nyholm. Kommandør Per Hesselberg, der er chef for Operativt Logistisk Center Korsør, er glad for at kunne hjælpe skolen.

- Kanonjollen og det projekt, som produktionshøjskolen i Korsør laver, er med til at fortælle den sømilitære historie, der er omkring Korsør og flådestationen, hvor jeg er chef. Jeg synes, vi som institution og nærmeste naboer til produktionshøjskolen har pligt til at støtte projektet, så de unge mennesker, der går herovre, kan finde en vej i livet, forklarer han.Kanonen blev prøveskudt til Maritime Kulturdage i slutningen af august. Korsør Produktionshøjskole fik kanonen overdraget omkring 1. august. Den er fra 1851 og har været om bord på korvetterne Najaden og Heimdal. Foto: Korsør Produktionshøjskole.

Det er svært at forestille sig en kanonjolle uden kanon, så for værftsleder Christian Dyrløv har hjælpen fra flådestationen haft stor betydning.

- Vi kunne godt bygge en ny kanon efter mål og så videre, men det er enormt dyrt og det  har vi slet ikke budgetteret med. Så lettelsen var helt ubeskrivelig, da flådestationen kunne låne os kanonen, indrømmer han.


Korsør Produktionshøjskole er nabo til flådestationen. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Kanonjollen skal stå færdig i august 2018, og det er den eneste danske fuld skala kopi af et fartøj af den type fra Englandskrigene. Værftsleder Christian Dyrløv ser den slags langvarige projekter, som de helt rigtige for skolens elever.

- Når vi bygger skib, er det rart med nogle langvarige opgaver, hvor man kan have mange hænder på. Samtidig er vi meget bevidste om, at Korsør var flådehavn og var meget aktiv under kanonbådskrigen, og derfor er det vigtigt at kunne fortælle den historie. Vi så en mulighed, for at nogle unge mennesker kunne få lært at bruge noget værktøj og bygge noget, der kan bruges og har stor betydning, siger Christian Dyrløv.


Tegning af en kanonjolle af C. W. Eckersberg dateret 1810. Den nye jolle får 5,60 meter lange årer lavet af lamineret tuja. Bjælkerne i skroget er dansk egetræ beklædt med lærketræ. Kanonjollen er 15 meter lang, tre meter bred og den havde en besætning på 22-24 mand.


En ulige kamp
Væftet på Korsør Produktionshøjskole følger tegninger fra 1809. Sådanne kanonjoller udgjorde sammen med de lidt større kanonbåde rygraden i Danmark-Norges flådestyrke, efter at englænderne i 1807 havde taget stort set alle rigets orlogsskibe, da de tvang København til at overgive sig efter tre dages bombardement. Storebælt var en flaskehals for engelske handelsskibe fra Østersøen, så derfor havde havne som Korsør stor betydning som base for kanonbåde, der i vindstille vejr kunne angribe de britiske skibe.

Når den står færdig i 2018, skal kanonjollen bemandes af et bådelaug. Kanonen skal skyde med løst krudt, når den skal rundt omkring i Danmark til forskellige arrangementer. Søværnet har ud over kanonen doneret knapper til bådelaugets uniformer.