[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen

Vandet er fladt, og det er nok meget godt, når de to tonstunge gummibåde om lidt rammer overfladen. Omkring 30 frømænd fra henholdsvis Danmark og et andet Natoland, samt to er deres specialbyggede gummibåde og rå mængder af materiel til kamp og overlevelse har netop forladt tre Hercules fly og er på vej ned mod Kattegats blanke overflade.

For bådene er tunge og skal lande rigtigt, hvis det hele skal gå efter planen. Fra den nærliggende fregat, Iver Huitfeldt, bliver sceneriet fulgt tæt af Forsvarschefen og chefen for Specialoperationskommandoen samt en række danske og internationale topofficerer, der er kommet for at se systemet i praksis og få en orientering om den store specialoperationsstyrke øvelse Night Hawk 2016, der lige er gået i gang.Den første RHIB har netop forladt Hercules’en lastet med materiel til soldaternes indsættelse.

Strategisk kapacitet

MCADS hedder systemet, der gør manøvren mulig, og det betyder noget i retning af Maritime Air Craft Delivery System. Det er for Danmark en helt ny kapacitet, der kræver helt specielle faldskærme til bådene og indbygninger i transportflyene. En kapacitet, der skal give Frømandskorpset bedre strategiske handlemuligheder.

”MCADS giver os global rækkevidde. Med det her system kan vi indsætte en styrke i kystnære områder overalt på jorden på meget kort tid. Det er et strategisk værktøj, der giver Danmark nogle helt nye muligheder, når der skal indsættes specialoperationsstyrker til maritime opgaver, ” siger Stefan Neubauer Andersen, kommandørkaptajn og chef for Frømandskorpset.

Demonstrationen af MCADS var mere end demonstration. Det var også det første større moment i øvelse Night Hawk 2016, hvor specialoperationsstyrker fra det halve af NATO og en lang række partnerlande træner sammen på dansk jord.  Øvelsens hovedformål er at træne hovedkvartererne i at operere med større mængder af multinationale specialoperationsstyrker. 

I alt indgår 2000 soldater i øvelsen, og den løber frem til 7. oktober. Øvelsen kommer til at berøre alle egne af landet, hvor der lokalt især i nattetimerne kan være støj fra fly, helikoptere og skydning med håndvåben.

Fotos: Flyvevåbenets Fototjeneste, NordRHIB’en lander kontrolleret på Kattegats rolige overflade
Forsvarschef Peter Bartram og chefen for Frømandskorpset, Stefan Neubauer Andersen (t.v.) observerede øvelsen fra Søværnets fregat, Iver Huitfeldt