[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Året 2015 var et markant og udfordrende år for Forsvaret. Ud over løsning af en bred vifte af internationale og nationale opgaver, så var 2015 året, hvor oprettelsen af Værnsfælles Forsvarskommando og den nye organisering af Forsvarets ledelse blev konsolideret. På det operative område har 2015 også været et travlt år. Den danske indsats i Irak med F-16 flyene og træningsbidraget har været en succes, men har også krævet en stor indsats fra mange medarbejdere og enheder. Forsvaret har opnået gode resultater, hvilket også gør sig gældende for de øvrige missioner i Afghanistan, Mali og Kosovo og andre steder i udlandet, hvor danske soldater har løst vigtige opgaver samt i lige så høj grad for opgaveløsningen i Danmark og i Nordatlanten. Forsvaret har desuden leveret en omfattende operativ indsats til NATOs genforsikringstiltag, der er en række ekstra militære tiltag i Øst- og Centraleuropa, i kølvandet på krisen i Ukraine.

Samlet set har Forsvaret i 2015 leveret en tilfredsstillende operativ opgaveløsning. Den opnåede succes kan i høj grad tilskrives medarbejdernes evne og vilje til at yde en særlig indsats under udfordrende forhold.

Download årsrapporten her.