[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Arktisk Kommando modtog søndag den 21. februar kl. 22:32 en melding fra JRCC Halifax i Canada om, at den canadiske trawler SAPUTI under fiskeri i Davis-strædet havde haft et sammenstød med havis. Trawleren havde som følge heraf fået en lækage og tog vand ind i lastrummet. JRCC Halifax oplyste, at SAPUTI sejlede mod grønlandsk farvand for at modtage assistance.Arktisk Kommando afsendte inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN mod SA-PUTIs position, så det kunne assistere og eskortere trawleren til Nuuk.
Samtidig iværksatte JRCC Halifax luftbåren assistance til SAPUTI, da besætningen havde oplyst, at trawlerens egen pumpekapacitet ikke var tilstrækkelig. Man-dag den 22. februar om formiddagen modtog SAPUTI fire lænsepumper via airdrop fra et canadisk C-130 transportfly.

Mandag den 22. februar ved 14-tiden var inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN fremme ved SAPUTI, hvor skibets indsatshold blev sat ombord for at tilse trawlerens skader. Havariudstyr samt lænsepumper fra KNUD RASMUSSEN blev efterfølgende overført til SAPUTI.
SAPUTI fortsatte efterfølgende sin kurs mod Nuuk eskorteret af KNUD RASMUSSEN. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at der ingen risiko var for forlis, da vejret i området var forholdsvis roligt.Tirsdag den 23. februar ved 6-tiden modtog Arktisk Kommando melding fra KNUD RASMUSSEN om, at kraftige dønninger i området besværliggjorde arbej-det med at holde SAPUTI flydende. Som følge af denne melding besluttede Arktisk Kommando at flytte Air Greenlands SAR-helikopter fra Kangerlussuaq til Nuuk, så helikopteren ville være tættere på SAPUTI og KNUD RASMUSSEN, hvis der skulle blive brug for dens assistance. Dårligt vejr i Nuuk medførte dog, at helikopteren måtte omdirigeres til Maaniitsoq.

Godt en time senere meddelte KNUD RASMUSSEN, at situationen ombord på SAPUTI var kritisk men stabil, da pumperne ikke kunne lænse hurtigt nok. Besætningen på SAPUTI var gået i gang med at kaste alt unødvendigt materiale over bord, og forberedte sig på en mulig evakuering.Fire besætningsmedlemmer fra SAPUTI blev evakueret med gummibåd til KNUD RASMUSSEN, men under evakueringen blev gummibådens ene ponton beskadiget, hvilket betød, at gummibåden ikke længere kunne bruges til evakuering. Det dårlige vejr i området gjorde det desuden ikke muligt at sætte SAR-fartøjet fra KNUD RASMUSSEN. Arktisk Kommando besluttede at sende Air Greenlands SAR-helikopter mod de to skibes position for at forestå en evakuering med hoist til KNUD RASMUSSEN af den del af besætningen, som ikke var involveret i læsning og navigation af SAPUTI.
Undervejs mod de to skibe måtte SAR-helikopteren stoppe deres mission, da der var fare for overisning. Helikopteren landede kort tid efter i Nuuk for at vente på bedre vejr. I stedet blev et canadisk transportfly indsat i området for at overvåge situationen.

SAPUTI ledsaget af KNUD RASMUSSEN fortsatte deres kurs mod Nuuk, dog med lav kraft for at minimere risikoen for indtag af vand og dermed yderligere krængninger af skibet.

Efter utallige timers ihærdigt og godt sømandsskab fra besætningen på KNUD RASMUSSEN samt et godt samarbejde med besætning på SAPUTI lykkedes det tirsdag den 23. februar ved 20-tiden at få SAPUTI sikkert til kaj i Nuuk. Det sidste stykke sejlads indenskærs blev de to skibe ledsaget af kutteren SISAK fra Grøn-lands Politi.

Besætningen ombord på KNUD RASMUSSEN er trods den langvarige indsættel-se på næsten 48 timer og den til tider kritiske situation om bord på SAPUTI ved godt mod. KNUD RASMUSSEN forventes at ligge i havn i Nuuk i de kommende dage inden, at den vil fortsætte dens sejlads i det grønlandske farvand.

Fra Arktisk Kommando skal der lyde et WELL DONE til besætningen på KNUD RASMUSSEN samt en tak for støtten og samarbejdet med JRCC Halifax, det canadiske flyvevåben, Air Greenland samt Grønlands Politi.

Fotos er taget fra inspektionsfartøjet Knud Rasmussen.

Se videoklip fra redningsaktionen her.