[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Hvordan styrker man indsatsen over for veteraner før, under og efter udsendelse til en international mission, og hvordan letter man overgange fra militæret til livet som civil? De spørgsmål drøfter knap 300 personer i disse dage på en stor veterankonference Hotel Nyborg Strand. Veterankonference 2016 er arrangeret i et samarbejde mellem Forsvarers Veterancenter, Soldaterlegatet, Danmarks Idrætsforbund og psykiatrien i Region Midtjylland og samler alle de sektorer i samfundet, der beskæftiger sig med veteraner  

-Vi kan stort set ikke få nok opmærksomhed på veteranernes vilkår og på det faktum, at der er samfundets opgave at hjælpe de veteraner, der er kommet til skade på en international mission. Når de fire parter samles, er det en stor styrke, der sætter fokus på sagen, siger Peter Højland, der er formand for Soldaterlegatet.


Forsvarschef general Peter Bartram vil have undersøgt mulighederne for, at forsvaret kan ansætte skadede veteraner på særlige vilkår. Foto: Morten Fredslund.

Forsvaret skal gøre mere
Veterankonferencen blev indledt af forsvarschef general Peter Bartram. Forsvarschefen lagde vægt på, at man i debatten om veteraner også bør holde fokus på de kompetencer, som den store gruppe af raske veteraner kan bidrage med. Men general Peter Bratram ønsker også, at Forsvaret skal gøre mere for de skadede veteraner. Forsvarschefen lagde derfor op til et brud med den hidtidige praksis i Forsvaret, hvor skadede veteraner ikke kan være ansat i militære stillinger, fordi de ikke kan udsendes og skal søge civile stillinger på samme vilkår som alle andre.

-Vi skal undersøge muligheden for at ansætte veteraner. Kan vi finde stillinger, hvor vi kan ansætte dygtige veteraner, der ikke er 100 procent kampklare? Måske endda udsende dem i særlige funktioner. Eller ansætte veteraner i civile stillinger, hvor det de har ydet, giver dem en særlig fortrinsret. Det synes jeg, at vi skylder veteranerne, siger forsvarschefen.

Den holdning glæder Michael Sørensen, der kom alvorligt til skade i Afghanistan i 2009, da hans pansrede mandskabsvogn kørte på en sprængladning.

-For nogle er det bedste ikke at blive i Forsvaret. Men mange vil gerne blive, fordi de mister deres identitet og en del af deres personlighed, hvis de forlader forsvaret og det fællesskab, der er blandt soldater. Mange veteraner får det bedre, hvis de kan blive ved med at have uniformen på, også selv om de går på et depot eller bare hjælper lidt til. Jeg synes, at forsvaret har et ansvar for at tage sig af de soldater, siger Michael Sørensen.


Michael Sørensen talte til konferencen om sine erfaringer som skadet veteran og vejen til at finde en ny identitet. Foto: Morten Fredslund

En god investering
Peter Højland for Soldaterlegatet håber, at veterankonferencen vil skabe mere opmærksomheden om samfundets pligt til at hjælpe veteraner. Men han håber også, at den kan øge opmærksomheden om, at det er en god forretning at i hjælpe veteranerne.

-Vi skal have politikerne til at forstå, at selv om det kræver en investering at give veteranerne optimal hjælp i begyndelsen, så er det en samfundsøkonomisk god investering, fastslår Peter Højland.

Veterankonferencen 2016 slutter tirsdag eftermiddag.