[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Kaptajn Steen, presseofficer, OIR Hold 4


Ved observationstjeneste skal soldaterne samarbejde om at udpege mål med kikkert for at blive bedre til at kommunikere sammen.

 

I takt med at ISIL bliver presset tilbage og mister evnen til at kæmpe en sammenhængende kamp med regulære styrker, må det forventes, at de i højere grad vil forsøge at føre en asymmetrisk kamp mod de irakiske sikkerhedsstyrker. Det betyder, at man måske vil se en stigning i brugen af improviserede sprængladninger og finskytter. Begge dele arbejder de danske trænere fra Building Partner Capacity (BPC) på at ruste de irakiske styrker til at håndtere.

 

Seniorsergent Per er en af Livgardens største kapaciteter, når det kommer til finskytteuddannelse. Han har selv tidligere været udsendt som finskytte, og han gør brug af sine erfaringer i uddannelsen af otte finskytter fra den irakiske 7. division.

 

- Vi prøver at lære dem at arbejde i de tre faser, som vi også selv gør. At komme uset frem og i stilling, afgive skud og forblive uset. Og sidst, men ikke mindst, at komme uset væk igen, fortæller Per.

 

Per iført sin sandsækkedragt på vej i skjul.

 

 

Lær at opdage hinanden

En af de metoder, Per og hans medinstruktører bruger, er at lade halvdelen af eleverne indrette skjul, mens den anden halvdel forsøger at få øje på dem. Den øvelse træner både feltmæssig optræden og observationstjeneste, der på længere sigt vil kunne redde liv, hvis de formår at opdage ISIL’s finskytter, inden de kan skyde på de irakiske soldater.

Det cirka 14 dage lange finskyttekursus bringer ikke irakerne op på danske finskytters niveau. Men det giver dem værktøjerne til at blive et aktiv for den irakiske hær, og det giver irakerne forudsætninger for at kunne træne videre på egen hånd.

 Per ligger godt skjult og afsløres kun af sin hånd, der er ved at rette på sløringen, inden eleverne skal prøve, at finde ham på en afstand af cirka 30 meter. Den skarpe observatør kan også se geværmundingen.

 

En uddannelsesdag starter typisk med skydeteori eller hukommelsesøvelser efterfulgt af øvelser i skjul, sløring og observationstjeneste, så de er i stand til at udføre opgaven uden at blive opdaget.

En ting, som Per lægger meget vægt på, er at kigge efter det, der ser forkert ud.

 

- Hvis det ser forkert ud, så er det det sikkert også og kan slå én ihjel, griner han.

 

Derfor bruger Per meget tid på at lære eleverne at bruge det, de ser i området, som sløring. En pointe han understreger ved at overraske eleverne ved at ligge ganske få meter fra dem iført en ”dragt” lavet af gamle sandsække, der lå og flød i området.

 

Ikke som Hollywoods snigskytter

Finskytter, som i film ofte kaldes ”snigskytter,” kan svække moralen hos modstanderen ved at såre eller dræbe fra skjul. Det, der afskiller de finskytter, som danskerne uddanner, fra snigskytter i Hollywoodfilm er deres evne til at forudse og derved bekæmpe snigskytterne.

En anden opgave, som finskytterne kan løse, er at komme frem, rekognoscere og observere forud for en manøvre. Så billedet af den koldblodige dræber, som Hollywood ynder at fremstille, er ikke det samme, som Per og hans instruktører uddanner til. Men skydning prioriteres naturligvis højt i uddannelsen, og de lærer da også at ramme på længere afstande end deres kollegaer.

 

Observatørerne ved nogenlunde hvilke vinduer, de skal kigge i. Men selv om de ved, hvor de skal kigge, så har skytteholdene opbygget deres stillinger, som de har lært, og er uhyre svære at få øje på.

 

Operation Inherent Resolve Hold 4

Det danske kontingent er en del af den amerikanskledede koalition i Operation Inherent Resolve (OIR). Holdet er opstillet af den Kongelige Livgarde, men indeholder bidrag fra alle Hærens regimenter og tjenestegrenscentre samt Hjemmeværnet, Søværnet og Flyvevåbnet.

Ud over de danske trænere fra BPC, hvor der indgår bidrag fra Estland og Letland, består kontingentet også af en sikringsenhed og et mindre stabs- og støtteelement.