[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Presseofficer Mads Rolf Ahrenskjær og Presseofficer Søren Egebæk

Tingene har ændret sig radikalt i Irak gennem de seneste måneder. Islamisk Stat er på tilbagetog. Mosul er faldet, men de hårdt pressede IS-krigere kæmper stadig i Anbar-provinsen, hvor det danske træningsbidrag i Operation Inherent Resolve holder til.


Oberstløjtnant Hvilsom fra den Kongelige Livgarde har afgivet kommandoen over det danske bidrag til Operation Inherent Resolve.

Da det danske bidrag på Hold 5 ankom til Al Asad Air Base i februar var tingene anderledes. Men gennem de seneste seks måneder har Hold 5 trænet irakiske soldater og politienheder, så de nu selv kan kæmpe mod IS. Træningen er løbende blevet tilpasset de kampmåder, som IS har benyttet, så irakerne hele tiden har modtaget en træning, der har kunnet holde dem på omgangshøjde med modstanderne. Erfaringerne fra de hårde kampe om Mosul er blevet indarbejdet i både træningen og i øvelsesområderne på Al Asad Air Base, hvor Task Force Al Asad og det danske kontingent holder til.


- I har nået målet.

Oberstløjtnant Henrik Hvilsom indledte kommandooverdragelsen med en tale til de danske og baltiske soldater, der nu har gjort tjeneste på Hold 5 i Irak i seks måneder.

- Da vi forlod Danmark, gav jeg nogle få instrukser til jer; Omfavn irakerne og husk på, at I alle som én, først og fremmest er instruktører og infanterister. De ord har I levet op til. I har virkeligt taget irakerne til jer. I har gennem jeres professionalisme og holdning vist dem vejen til, hvordan man bliver bedre. Vi har alle kunnet se, hvordan irakerne har fået mere selvtillid og er blevet bedre soldater. Det er jeres fortjeneste. I har nået målet, sagde oberstløjtnanten, der har haft kommandoen over de omkring 150 danske og baltiske soldater gennem det seneste halve år.

Efter talen overdrog oberstløjtnant Hvilsom pladsen til chefen Task Force Al Asad, som takkede hold 5 for ”Job well done” og bød velkommen til hold 6.

Nyt hold – gammel kommando
Med de traditionelle ord ”Jeg har kommandoen” overtog chefen for Hold 6, oberstløjtnant Jesper Momme, derefter rollen som chef for det danske bidrag til Operation Inherent Resolve.


Oberstløjtnant Momme har nu kommandoen og skal føre træningsmissionen ind i den næste fase mod et mere fredeligt Irak.

Oberstløjtnant Jesper Momme indledte sin tale med at takke Hold 5 for den modtagelse og overdragelse, som Hold 6 havde fået. Hold 5 havde givet Hold 6 de bedste forudsætninger for at løse den opgave, som holdet nu står overfor.
- Vores fokus er klart. Vi er alle trænere. Hele vores indsats, om det er administration, logistik eller hvad det er, så vil den være fokuseret på en ting; nemlig at løse vores hovedopgave som trænere af de irakiske enheder. Vi vil være professionelle og dedikerede i vores indsats og optræde med værdighed og respekt, sagde oberstløjtnant Momme, der nu kan se frem seks måneders ny udvikling i en mission under konstant forandring.