[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Observatør fra Forsvaret deltager den 16.-19. januar 2017 i en ukrainsk-ledt militærinspektion i området omkring Rostov ved Don i Rusland i rammen af Wien-dokumentet. Militærinspektioner er et af Wien-dokumentets tillidsskabende redskaber med det formål at mindske spændinger i OSCE-området. Danmark deltager således i en ud af de blot tre 2017-inspektioner i Rusland inden for rammen af OSCE’s Wien-dokument. 
 
Den 16.-19. januar 2017 deltager en dansk observatør fra Forsvaret i en ukrainsk-ledt militærinspektion i Rusland. Canada deltager også med en observatør. Inspektionen vil finde sted i området omkring Rostov ved Don tæt på grænsen til Østukraine. Der vil være i alt tre inspektioner i Rusland i 2017 i rammerne af OSCE’s Wien-dokument. Det russiske forsvar foretog en lignende inspektion i Danmark i november 2016. Militærinspektioner er et af Wien-dokumentets tillidsskabende redskaber med det formål at mindske spændinger i OSCE-området gennem transparens mht. militære øvelser og aktiviteter i OSCE-landene. 

Baggrund om Wien-dokumentet og militærinspektioner i OSCE-området

Wiendokumentet udgør en af grundstenene i det væv af aftaler og traktater, som udgør det samlede europæiske våbenkontrolregime. Regimet, som forvaltes i OSCE, understøtter europæisk sikkerhed ved at sætte begrænsninger for de konventionelle styrker i Europa, ved at fremme militær transparens og ved at reducere risici for misforståelser mht. til de europæiske landes militære øvelser og aktiviteter. Et centralt element i Wien-dokumentet er OSCE-landenes mulighed for at foretage militærinspektioner i andre OSCE-lande og i den forbindelse besøge alle militære enheder inden for et på forhånd afgrænset område. Dette er med til at skabe tillid og forudsigelighed om OSCE-landenes militære adfærd.