[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af kaptajn Alexander Tuxen, presseofficer Resolute Support hold 7

I denne uge har Resolute Support Mission gennemgået den halvårlige danske rotation. Det har betydet, at der er kommet en masse nye ansigter til missionen.


Støtteelementet fra hold 6 forrest og hold 7 bagest ved overdragelsesparaden. Fotos: Alexander Tuxen.

I Hamid Karzai International Airport blev hele det danske støtteelement roteret med en tilhørende afskeds- og velkomstparade. Ved paraden var brigadegeneral Christian Arildsen tilstede. Brigadegeneralen roste Resolute Support hold 6’s gode arbejde og bød velkommen til Resolute Support hold 7.


Brigadegeneral Christian Arildsen overdrager til nye chef for DANELM (det danske element) Resolute Support hold 7 oberstløjtnant Mads Juul-Nyholm.

I hovedkvarteret blev der afholdt den traditionelle Hail & Farewell middag. Her blev generalens danske sikringshold tildelt deres tjenestemedaljer samt chefens mønt.


Brigadegeneralen overrækker medaljer til soldaterne fra hold 6.

Ved samme lejlighed blev de danske sikringssoldater tildelt en amerikansk medalje, et bevis for deres indsats og en mønt af den amerikanske oberst Mark S. Parker fra Combined Security Transition Command Afghanistan.

De danske sikringssoldater med det amerikanske bevis for deres indsats og soldaten i midten af billedet også med den amerikanske medalje. De danske soldater er i kjortel, fordi de havde fået den traditionelle afghanske klædedragt som gave af en tolk.