[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Multinational Corps Northeast har i dag fået det blå stempel som regionalt NATO-hovedkvarter på højt beredskab og har fået det fulde ansvar for landoperationerne på NATO´s nordøstlige flanke. Hovedkvarteret ligger i Szczecin (Stettin) i det nordvestlige Polen og er bemandet med 400 soldater, hvoraf 45 er danskere. NATO-certificeringen er kulminationen på øvelse Saber Strike 2017, hvor Multinational Corps Northeast har bevist, at hovedkvarteret kan føre op til fem divisioner og 20 støtteenheder. Under øvelsen bestod Multinational Corps Northeast også opgaven med at lede NATO’s styrker på højt beredskab, hvis en konflikt skulle opstå i korpsets ansvarsområde - Litauen, Letland, Estland, Polen, Ungarn og Slovakiet. Her vil hovedkvarteret kunne trække på NATO Response Force, NATO’s kampgrupper i Estland, Letland, Litauen og Polen (enhanced Forward Presence) samt NATO Force Integration Units, der er en række små hovedkvarterer, som skal gøre det muligt for forstærkninger at nå frem til landene i NATO’s nordøstlige flanke.


Chefen for Allied Land Command, generalløjtnant Darryl A. Williams og den tyske chef for Multinational Corps Northeast, generalløjtnant Manfred Hofmann ved ceremonien, der markerer hovedkvarterets nye status. Den danske viceforsvarschef generalløjtnant Per Ludvigsen ses til højre for den tyske general.

Et angreb på et baltisk land
I Saber Strike 2017 bliver et af NATO’s baltiske medlemslande angrebet af en fiktiv stat, og NATO aktiverer artikel 5, hvilket betyder, at alliancen kommer det angrebne land til undsætning. Multinational Corps Northeast leder en defensiv operation, som svar på krisesituationen. 1.300 soldater fra 30 enheder herunder Danske Division deltager i øvelsen, der foregår i Szczecin og Grafenwöhr, og slutter 24. juni. Så øvelsen giver en forsmag på hovedkvarterets fremtidige formål.


Danske soldater sammen med chefen for Multinational Corps Northeast Manfred Hofmann. Foto: Presseofficer Benjamin.

Tilbage til Den Kolde Krig
Multinational Corps Northeast er det eneste af NATO’s ni hovedkvarterer, der har til hovedopgave at forsvare et bestemt område. Hovedkvarteret i Szczecin blev oprettet i 1999 - samme år som Polen blev medlem af NATO. I det meste af sin levetid har hovedkvarteret fokuseret på internationale operationer, og i 2007 og 2011 var Multinational Corps Northeast udsendt til at lede ISAF’s operationer i Afghanistan.  På grund af den mere tilspidsede sikkerhedspolitiske situation i det østlige Europa har Multinational Corps Northeast nu fået en anden rolle, der minder om de opgaver NATO havde under den kolde krig. Her var de fleste af NATO’s hovedkvarterer beskæftiget med at planlægge, hvad der skulle ske, hvis der udbrød krig i dets ansvarsområde, og det er nu igen blevet aktuelt for de 45 danskere i Multinational Corps Northeast.