[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af VFK-KOM + AFTC

Danmarks første såkaldte ”A1 flymekanikere” blev tirsdag den 28. februar færdige med deres nye uddannelse. Spitfire, som holdet var blevet døbt, blev fejret ved en højtidelighed på Flyvestation Karup.


Det første hold danske A1 flymekanikere blev hyldet efter endt uddannelse. (Foto: AFTC)

Flyvevåbnets Air Force Training Centre (AFTC) har stået for uddannelsen, som fandt sted i perioden fra den 4. januar 2016 til 28. februar 2017.  Der er tale om en forkortet version af uddannelsen til flymekaniker, som giver en øget teknisk indsigt til personel, der til dagligt arbejder i Flyvevåbnets operative struktur. Behovet er opstået, efter at en lang række processer som f.eks. ammunitions håndtering på fly gradvist er blevet meget teknisk krævende. Desuden gør uddannelsen de nye A1 flymekanikere i stand til at aflaste deres fuldt uddannede kolleger ved at overtage bestemte opgaver.

Et markant kompetenceløft

Per er oversergent og til daglig ansvarlig for uddannelsen af rådighedspersonel til Fighter Wing Skrydstrup-enheden Centraliseret Ammunitionstjeneste (CAT). Han var en af dem, der sagde ja til at komme tilbage på skolebænken.


Oversergent Per fortæller, at uddannelsen har givet ham et markant kompetenceløft. Han arbejder til dagligt ved Fighter Wing Skrydstrup. (Foto: AFTC)

- I mit daglige arbejde oplever jeg et flyvevåben, der gradvist bliver mere og mere teknisk. Derfor tøvede jeg heller ikke, da jeg blev tilbudt en plads på A1-uddannelsen. Jeg har fået fuldt udbytte af uddannelsen, der har givet mig et markant kompetenceløft, som jeg kan tage med i mit daglige virke og bidrage til mere effektiv opgave løsning, forklarer Per.

Han tilføjer:

- Jeg mener aldrig, man bliver for gammel til at lære noget nyt, specielt ikke når det er fagligt relevant. Derudover har jeg altid interesseret mig for fly, og derfor har jeg helt naturligt fundet uddannelsen meget spændende.

Læs mere om, hvordan du bliver flymekaniker i Forsvaret.