[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Kolonnen på tre pansrede Eagle IV patruljekøretøjer kører frem mod deres mål ad veje med navne som Purple, Audi og Mercedes. Navnene dækker dog over helt almindelige veje som Strandboulevarden, Østerbrogade og Ryvangs Allé.


Eaglerne fylder godt i trafikken, som her hvor de nærmer sig Østerport Station.

Både kodenavnene, kørernes kommunikation om forestående venstresving og vognbaneskift og selve tilstedeværelsen af pansrede køretøjer i Københavns gader skyldes, at transporten fra Høvelte til Svanemøllens Kaserne ikke er en almindelig transport af soldater. Turen er en del af certificeringsøvelsen for det hold soldater, der fra august overtager den danske del af Resolute Support missionen i Afghanistans hovedstad Kabul som Hold 7.

- Vi øver os med henblik på indsatsen i Kabul. Og det er ikke alene selve rådgivningsmøderne, men også transporten til og fra. Og der giver København nogle andre muligheder end dem, vi er vant til når vi øver os i Oksbøl, forklarer Lars, der er oberstløjtnant og skal være chef for de danske rådgivere på hold 7.


Eaglerne på vej mod Kastellet, hvor en af rådgiverne skulle til møde.

Sikrings- og eskortesoldaterne kommer fra opklaringseskadronen på Bornholm, og det er naturligvis her, at det meste af deres træning er foregået.

- På Bornholm har vi trænet mange af delementerne. Hvad gør vi, hvis vi bliver beskudt eller hvis vi kører på en IED. Her i København har vi så sat det sammen til handlebaner, hvor vi kører det fulde scenarie igennem, forklarer premierløjtnant Hansen, der er fører for sikrings- og eskortedelingen. 

Danmark har været en del af Resolute Support siden missionen blev oprettet i 2015. Missionen har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. Resolute Support Mission fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske sikkerhedsstyrker. Rådgivernes arbejde betyder, at de ofte skal til møder forskellige steder i Kabul, og både under møderne og på ture til og fra sikres de af danske soldater.


Soldaterne fra sikrings- og eskortedelingen ser frem til at missionen, der for nogle af dem er deres første udsendelse. Først skal de dog hold en velfortjent sommerferie.

Resolute Support Hold 7 holder udsendelsesparade i Høvelte i dag og overtager opgaven i Kabul i begyndelsen af august. Se video fra træningen i København og på Bornholm herunder.