[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Jesper H. Lynge

Fiskefartøjet befandt sig godt 80 sømil sydvest for øerne. Om bord var en besætning på 10 mand.

Udover VÆRDDEREN blev Atlantic Airways Helicopter og kystvagtfartøjet BRIMIL ligeledes sendt af sted mod det brændende skib.

Branden om bord på fiskefartøjet bredte sig hurtigt. Som følge heraf blev besætningen evakueret af Atlantic Airways Helicopter, da den ankom til skadestedet.

De 10 fiskere havde det efter omstændighederne godt.

VÆDDEREN fortsatte ned mod positionen og var fremme cirka kl. 17:30. På det tidspunkt stod skibet i lys lue, og der kunne høres flere eksplosioner fra skibet.Det blæste en kuling fra vest og søen var 4-5 meter høj. Det gjorde, at det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at forsøge med bekæmpelse af branden.

Ved 22:30 tiden ankom BRIMIL til positionen.

Trods gentagne forsøg på at slukke branden med BRIMILs fastmonterede skumkanon, lykkedes det desværre ikke. Det blev derfor aftalt mellem VÆDDEREN og BRIMIL, at den videre indsats først skulle finde sted ved dagslys søndag morgen.Midt på søndag formiddag var branden aftaget nok til, at den kunne bekæmpes på tættere hold. VÆDDEREN indsatte derfor sin gummibåd, og det var herfra muligt at sprøjte skum ind i skroget på fiskefartøjet.

Over middag var branden så meget under kontrol, at BRIMIL kunne sætte en mand om bord på fiskefartøjet og fastgøre en slæbetrosse til BRIMIL. Herefter blev der påbegyndt slæbning retur mod øerne.Samarbejdet mellem BRIMIL og VÆDDEREN var forbilledlig under hele indsatsen. Herudover var Atlantic Airways Helicopters hurtige evakuering af alle 10 fiskere medvirkende til, at en potentiel stor risiko for tab af menneskeliv blev afværget.