[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Når ARK-skibene fra DFDS fremover skal flytte gods for Forsvaret, vil der meget sandsynligt være civile skibskadetter fra Kenya om bord. DFDS, der ejer ARK-skibene, har indgået en aftale med det kenyanske transportministerium om, at skibskadetter fra Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology i perioder skal gøre tjeneste på skibe fra DFDS. Aftalen omhandler ikke specifikt ARK-skibene.


Nancy Karigithu fra Ministry of Transport, State department Shipping and Maritime Affairs og den danske ambassadør i Kenya Mette Knudsen har skrevet under på aftalen. John Ærø ser til.

Aftalen har i princippet ikke noget militært islæt. Men den er kommet i stand via Forsvarets rådgiver ved den Kenyanske flåde, kommandørkaptajn John Ærø, der gør tjeneste i Mombassa. 

-Jeg blev spurgt af en kenyansk kontakt, om jeg kunne hjælpe med at få civile kenyanske skibskadetter med på danske skibe. Og det fik jeg så organiseret via Forsvarets transport organisation JMTO og ARK-skibene. DFDS broderer videre på den aftale, som selskabet har med Søværnet om uddannelse af danske militære kadetter, så de nu også tager kenyanske kadetter med, fortæller John Ærø.

Selv om aftalen er mellem civile myndigheder, spinder den også videre til et af John Ærøs helt officielle projekter. De civile kadetter skal nemlig også trænes i den skibssimulator, som Forsvaret via Freds- og Stabiliseringsfonden har doneret til den kenyanske flåde.

-Et af argumenterne, da Kenya anmodede Danmark om at støtte med skibssimulatoren var, at den også skulle bruges til at uddanne officerer til den handelsflåde, som Kenya gerne vil opbygge, så på den måde begynder tingene at blive kædet sammen, forklarer John Ærø. 

Aftalen mellem DFDS og universitetet, hvor skibskadetterne uddannes, blev underskrevet ved en ceremoni på den danske ambassade i Kenya den 12. januar.