[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvaret har ikke anvendt bygninger og installationer i Grønnedal siden september 2014, og der er dermed behov for at klargøre dele af stationen. Klargøringen omfatter  blandt andet  reetablering af el-, vand- og varmeforsyning, samt bygningsvedligehold . Når klargøringen er tilendebragt hen over sommeren, vil Station Grønnedal være fast bemandet fra 1. september 2017 med en vagtordning.

Det er hensigten, at stationen fremadrettet skal fungere som et strategisk, logistisk støttepunkt for Forsvaret, som kan anvendes dels til oplægning af brændstof, opbevaring af havmiljøbekæmpelsesmateriel mv., dels til øvelses- og uddannelsesformål. Derudover kan Grønnedal stilles til rådighed for øvrige myndigheders opgaveløsning i det arktiske område, eksempelvis civile forskningsaktiviteter mv.

Eventuelle henvendelser kan ske til Værnsfælles Forsvarskommandos pressevagt på telefon 70 200 440 eller mail vfk-presse@mil.dk.