[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Ved en ceremoni på Frederiksberg Slot fik general Bjørn Bisserup i eftermiddags overdraget fanen med forsvarschefens våbenskjold og er dermed formelt forsvarschef.

Et selskab af særlig indbudte, med bl.a. HKH Prins Joachim, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Forsvarets øverste generaler og admiraler, overværede kommandooverdragelsen i slotsgården på Hærens Officersskole.

Under ledelse af chefen for Livgarden havde alle værn opstillet en æresvagt til lejligheden, mens Søværnets Tambourorkester musicerede.

Paraden illustrerede et repræsentativt forsvar, og begge generaler stilede også deres taler til alle forsvarets ansatte. Nedenfor kan læses talerne gengivet efter generalernes manuskripter.General Peter Bartrams tale:

Deres kongelige Højhed, Minister, kære alle.

Der er en lang militær tradition for at afholde parader, og som chef at inspicere de opstillede styrker. Det er en del af vores militære identitet, den identitet, som giver os modstandskraft og styrke, og bærer os igennem mange og farefulde opgaver.Jeg har nu gjort dette for sidste gang. Det har været en særdeles stor ære i fem år at have været chef for Forsvaret og formelt øverstbefalende for de tre værn, specialoperationsstyrkerne og alle de øvrige elementer i det militære forsvar.

Mange tak til jer alle for et yderst professionelt arbejde! I har skabt stor respekt om dansk forsvar, I har skabt stor respekt om Danmark, om Kongeriget, det 12. største land i verdenen.

Når vi ser på paraden, ser vi et udvalg af danske soldater, som har meget til fælles. I er hver og én repræsentanter for jeres værn, for værn der har været indsat i- og omkring Kongeriget, men som også i meget høj grad har været udsendt under fjerne himmelstrøg. Og, ofte med livet som indsats, har løst vanskelige opgaver under barske vilkår.

Men, I er jo åbenlyst også forskellige på en række områder. Uniformerne er ikke ens, og det er værnene heller ikke. Hvert værn har kvaliteter indenfor hvert sit felt. Vi kan gøre meget sammen, men der ligger en afgørende styrke i at bevare de særlige kompetencer, som hvert værn besidder. De udvikles og trives bedst i værnene, ikke i det store fællesskab. Det skal vi forstå og respektere.

Jeg har ofte besøgt jer under de operative indsættelser, og jeres engagement og professionalisme har altid imponeret mig. I har løst opgaver, hvor andre har givet op. Det aftvinger den allerstørste respekt. Af hjertet tak.

Forsvaret har de seneste år båret mange effektiviseringsbyrder samtidig med, at vi har været indsat og planlagt nye operationer. Det har været hårdt for de fleste, men vi har stået det igennem.
Meget er løst i den forgange periode, men flere udfordringer og muligheder venter lige om hjørnet.

Sikkerhedssituationen for Danmark er mere dyster end for år tilbage. Truslerne er øget i antal, og de har mange nye former.
Det stiller selvsagt store krav til Forsvaret. Vi har derfor igangsat en transformation af vores operative styrker, således at vi også fremadrettet kan være relevante og indsatsparate. Det vil fortsat kræve meget af alle ansatte, men det vil også kræve flere ressourcer tilført Forsvaret.

Når jeg om lidt overdrager kommandoen til General Bisserup, vores nye Forsvarschef, sker det med forvisning om, at Forsvaret er i en positiv udvikling, at der er en stigende folkelig og politisk opbakning til vores virke og at I, chefer, mellemledere, soldater og vores mange civile, sammen har alle de kvaliteter der skal til, for fortsat at værne om Danmark og danske interesser. Endnu engang tak for jeres indsats, og god vind fremover.
Tag godt imod jeres nye chef!

Kære Bjørn, hjertelig tillykke med din nye kommando, som du nu får, du har de bedste forudsætninger for at stå i spidsen for disse stolte og dygtige soldater. Jeg ved, du vil blive en fremragende Forsvarschef. Pas godt på dansk forsvar.

General Bjørn Bisserups tale:

Jeg er beæret over at stå her i dag, hvor jeg overtager hvervet som forsvarschef.Sammen med jer og de tusindvis af andre dedikerede mænd og kvinder i Forsvaret, ser jeg frem til at løse vores fælles opgaver.

Forsvaret løser vigtige opgaver ude i verdenen og herhjemme. Hver dag – døgnet rundt – året rundt. Og med stor effekt. Det er ofte svære og risikofyldte opgaver, som kræver stor ekspertise og professionalisme.

Og netop det kendetegner for mig de ansatte i forsvaret og har altid gjort det.

Vi står i dag overfor en kompleks sikkerhedspolitisk virkelighed, som byder på både udfordringer og muligheder.

Udfordringer, som vi skal være klar til at løse.
Og samtidig muligheder, som vi skal være klar til at gribe.

Vores vigtigste opgave er at sikre, at Forsvaret er bedst muligt rustet til at imødegå de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor.
 
Alt det er kun muligt sammen med jer og vores kolleger i dansk forsvar.
Kun muligt med jeres ekspertise, med jeres viden og med jeres indsats.
For det er store opgaver, der venter forude.

Opgaver som kræver, at vi arbejder tæt sammen og løfter i fælles flok.

I Forsvaret ved vi godt, at opgaven ikke bliver løst alene.
Jeg ser frem til samarbejdet!