[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af næstkommanderende, Dannebrog


I morgen tidlig stryger Hendes Majestæt Dronningens jagtkaptajn kommandoen i kongeskibet, og værnepligtige og besætning på Dannebrog siger farvel til hinanden og skibet.

Hendes Majestæt Dronningen har gennemført to sommertogter i Danmark ombord på kongeskibet siden den 3. maj. Dertil kommer en intensiv sejlads i indre danske farvande såvel som sejlads i skandinavisk farvand i forbindelse med kongelige opgaver i Norge, Sverige og Finland.

Når kommandoen stryges bliver kongeskibet lagt op for vinteren til vintervedligeholdelse på Flådestation Frederikshavn. Oplægningen for vinteren betyder, at den faste del af besætningen og de værnepligtige, som har gjort tjeneste om bord på skibet i denne sæson, skal sige farvel til hinanden.

- Det er en fornøjelse at konstatere, at den uddannelse og udvikling de unge mennesker gennemgår i Søværnets grundlæggende basisuddannelse, den efterfølgende målrettede uddannelse mod funktionerne om bord og under togtet med Dannebrog med de kongelige om bord, i rigt mål kan anvendes og videreudvikles i det maritime miljø – såvel militært som civilt, mener orlogskaptajn Sten Bilde Jensen.

Han understøttes af en af dette års kvindelige værnepligtige, Siw Terp Jørgensen.

-Den uddannelse, jeg har gennemgået i søværnet og den efterfølgende erfaring fra mit togt med Kongeskibet, har rustet mig på den bedste måde bl.a. til en videre tjeneste i søværnet, men også som en del af en modningsproces til mit videre liv i det hele taget.Uddannelsen af de værnepligtige er – udover dens hovedformål i relation til gennemførelse af årets togt - en fremadrettet investering for andre skibe og besætninger i Søværnet og i den civile skibsfart.
I søværnet er der allerede på et tidligt stadium stor rift om de værnepligtige som bidrag til besætninger i Søværnets eskadrer, ligesom de unge gaster fra Dannebrog er eftertragtede i andre funktioner i det civile maritime miljø.
Af dette års værnepligtige har halvdelen allerede nu fået jobs i Søværnets skibe og flere er på vej.

Næste hold værnepligtige på Dannebrog begynder søværnets basisuddannelse i januar 2018.
-------------------------------------------------------------------------

TIL PRESSEN:
Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med oplægningen, kan disse rettes til kongeskibets næstkommanderende, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen, på telefon 41 30 97 40.