[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Jette Elkjær

En fælles erklæring om samarbejde indenfor maritim redningsberedskab og fælles operationer i Arktis blev i forrige uge underskrevet af de otte chefer for de arktiske kystvagtsnationer bestående af Canada, Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge, USA og Rusland.

Med erklæringen har de otte kystvagter forpligtiget sig til at tilegne sig fælles doktriner, taktikker, procedurer og informationsdelingsprotokoller indenfor beredskab og fælles operationer.

Underskrivelsen fandt sted under et todages møde i Arctic Coast Guard Forum, hvor Danmarks repræsentant, chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen deltog.

De otte arktiske kystvagtnationer vil i efteråret 2017 gennemføre en større øvelse i farvandet mellem Island og Grønland, hvor samarbejde under en større maritim redningsaktion er i fokus. Dette bliver den første fælles live øvelse.

Se pressemeddelelse om underskrivelsen af erklæring.
Se video om mødet i Boston.

Om Arctic Coast Guard Forum 
Blev etableret i oktober 2015 med det formål at udnytte de fælles ressourcer og fremme miljømæssige ansvarlige maritime aktiviteter i Arktis.