[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, VFK

Generalløjtnant Flemming Lentfer overdrog som chef for Forsvarsministeriets Materielstyrelse Lauge Koch til Værnsfælles Forsvarskommando med ordene "et skib af tiden". Forsvarschef general Bjørn Bisserup gav inspektionsfartøjet videre til Søværnet med ordene "et symbol på det snarlig kommende forlig...fremtidens skib". Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen takkede på Søværnets vegne og adresserede sine ord til især besætningen. Med akkompagnement fra Søværnets Tambourkorps kunne chefen for Lauge Koch, orlogskaptajn Claus Gudbjerg, beordre kommandoflaget hejst. Dermed indgår det nyeste skib nu i den danske flåde.Ceremonien foregik ved kaj på Flådestation Korsør, der også har huset skib, besætning og teknikere i månedsvis under testsejladser og færdig-aptering.
Se reportage fra testsejlads nederst på siden, hvor det også er muligt at se klip fra dagens kommandohejsning.