[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Resolute Support – Kabul, Afghanistan
Det er vigtigt, at soldaterne kan udføre deres arbejde i sikkerhed. En del af denne sikkerhed udgøres af hundeføreren Allan og hans hund Aras samt sikringsmanden Aksel. Allan, Aras og Aksel er tilknyttet Force Protection-enheden ved Train, Advise, Assist Command Air, TAAC-Air.Aras er en såkaldt bombehund, og kan lugte sig frem til de fleste kendte typer sprængstof. Til daglig bliver Aras brugt til at søge de køretøjer, som skal ind i lejren, for at sikre, at der ikke er placeret improviserede sprængladninger (IED) på dem. Køretøjerne er af alle typer fra personbiler til de lastbiler, der fragter forsyninger ind i lejren. Indtil videre har Aras søgt over 900 køretøjer.

Allan, Aras og Aksel bliver også benyttet, når afghanske ministre skal inspicere det afghanske luftvåben. Her sørger de for at afgangshal og området omkring de fly, der skal inspiceres, er frit for bomber.Når rådgiverne fra TAAC-Air skal rundt på andre lejre i Kabul eller andre steder i Afghanistan er det ligeledes Allan, Aras og Alex der tager med for at søge efter IED’er i de områder, hvor rådgiverne skal arbejde.

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak
Træningsmissionen har igangsat en ny træningsrunde for irakiske sikkerhedsstyrker. Der bliver gennemført træning for enheder fra den 7. Irakiske Infanteridivision. Kurserne vil blandt andet omfatte infanteritræning, forholdsregler over for hjemmelavede miner samt morterkurser.

Der er pt. uddannet 8.218 irakiske sikkerhedsstyrker siden missionens start.

Al Asad Air Base blev 1. juli ramt af fire raketter. Alle danske og øvrige koalitionssoldater er uskadte, og der var kun minimal materiel skade.

Derudover fejrede DANCON Den Kongelige Livgardes 359 år fødselsdag fredag den 30. juni. Et fanekommando fra Den Kongelige Livgarde førte fanen frem til Livgardens fødselsdag. Fanen er til daglig bataljonsfane for II/Livgarden, der opstiller OIR 5.

Foto: Presseofficer Mads Rolf Ahrenskjær

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Hold 9 har overtaget kommandoen over radarbidraget ved kommandooverdragelse den 29. juni. Hold 9 er i gang med certificering til de operative positioner – herunder tilvænning til operationsmønster, udstyr mv.
Radaren i Irak har været ude til planlagt vedligehold på 4 timer.

Minusma - Mali
Den forgangne uge har stået på intern lufttransport mellem FN’s forskellige lejre. De tekniske problemer fra sidste uge, ser ud til at være overstået og flyet er ”fully operational”. Dette betyder en øget efterspørgsel på flyvning fra FN.

Den danske C-130 brugte weekenden på at flyve til Gran Canaria, for at hente Liquid Oxygen (LOX) til flyveren. LOX benyttes til besætningens iltsystem i det tilfælde, hvor kabinetrykket reduceres i forbindelse med åbning af lastrampen under flyvning i høj højde eller i forbindelse med nødsituationer. LOX hentes på Gran Canaria, da det ikke er muligt skaffe LOX i den rette kvalitet i Vestafrika.

VJTF i Standing NATO Maritime Group 1
Esbern Snare har i den forgangne uge været indsat i den ene af NATOs stående fregatstyrker – også kaldet NATO Standing Maritime Group 1.
 Styrken har i de foregående uger opereret i Nordatlanten og herunder deltaget i NATO-øvelsen Dynamic Mongoose 17, som har til formål at træne styrken over for en eventuel ubådstrussel. NATO-øvelsen nærmer sig sin afslutning, og de 11 skibe, 5 ubåde og 8 fly fra i alt 10 NATO-nationer, som har deltaget, kan se tilbage på to ugers intensiv træning. Esbern Snare overdrages den 6. juli til national kommando, hvorefter skibet vender tilbage til Danmark.