[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

MINUSMA - Mali
Det udsendte danske C-130-bidrag har den seneste uge fløjet to missioner for FN. Missionerne er stadig transport af passagerer og gods. Regntiden er for alvor startet i Mali, hvilket betyder, at vejret ofte påvirker flyvningen i form af mindre forsinkelser.

Bidraget har transporteret i alt 234 personer i perioden 1. til 8. august.


 Regntid i Mali. Foto: Niels P. Mortensen.

Resolute Support Mission – Kabul, Afghanistan
I denne uge har Resolute Support Mission gennemgået den halvårige rotation, og fokus for danskerne har været at overdrage viden, erfaringer og opgaver til næste hold.

De danske rådgivere har i perioden gennemført et enkelt rådgivningsbesøg hos en lokal, afghansk oberst. Obersten fremlagde, hvorledes økonomien var blevet forvaltet og kontrolleret. Herefter kom rådgiverne med forståelses spørgsmål og rådgivende kommentarer, som led i bekæmpelsen af korruption i Afghanistan.

DCM-E, Tyrkiet og Afghanistan
De udsendte kommunikationsspecialister fra Telegrafregimentets Danish Deployable Communication Information System Module-kompagni, syv soldater placeret i Tyrkiet og 15 i Afghanistan, leverer fortsat signal- og kommunikationsstøtte til de enheder, de er tilknyttet. I Tyrkiet støtter signalspecialisterne et spansk missilbidrag, mens soldaterne i Afghanistan støtter Train, Advise, Assist Command (TAAC -W) under Operation Resolute Support fra Harmid Karzai International Airport ved Kabul.

I perioden frem til den 20. august er fire kommunikationsspecialister udsendt til en amerikansk fremskudt base i Farah by, cirka 200 km øst for Iran og umiddelbart syd for Herat. Formålet er at støtte TAAC - W i forbindelse med opstart af operationer i området.

Den amerikanske base er to gange inden for de sidste fire dage, den 6. og den 9. august, blevet beskudt med mortergranater, begge gange tre granater, hvoraf en enkelt begge gange slog ned i lejren. Ingen kom noget til ved angrebene.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De danske soldater på hold 5 blev den 2. august afløst af hold 6, som nu er operative med den samlede styrke på Al Asad Air Base.

Træningsbidraget modtog dagen efter overtagelsen af arbejdet 302 soldater fra første bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force. De irakiske soldater fik udleveret udrustning og geværer og påbegyndte uddannelsen den 6. august.

Uddannelsen tager fire uger. Irakerne er blevet uddannet i krigens love samt på gevær M/16.
De irakiske soldater udviser stort engagement i forbindelse med undervisningen i krigens love.

Samlet set har det dansk-britiske træningsbidrag benævnt Building Partner Capacity uddannet 8.289 irakiske sikkerhedsstyrker siden missionens start. Den dansk-ledede del af træningsbidraget består i øjeblikket af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen.


En estisk træner viser på en irakisk premierløjtnant, hvordan udrustningen skal tilpasses. Fotos: Presseofficer Søren Egebæk.