[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget er i gang med et fire ugers træningsprogram for 2. Bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force, som ankom til træning den 10. september. Bataljonen har i denne uge modtaget uddannelse i enkeltkæmperfærdigheder, førstehjælp, imødegåelse af vejsidebomber og gevær M/16. Det sidste foregik på skydebanen. Med udgangspunkt i den irakiske bataljonschefs ønske har træningsbidraget tilføjet og påbegyndt uddannelser indenfor 81 mm. morter, RPG-7 (panserværnsvåben) og SPG-9 (en rekylfri 73mm kanon).

Det dansk-ledede BPC ved Task Force Lion har pr. den 25. september 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 8.725 irakiske soldater og politifolk.

Om træningsbidraget
Træningsbidraget indgår i et dansk-britisk Building Partner Capacity (BPC), som er ledet af den danske oberstløjtnant. Træningsbidraget består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen.


Skarpskydning med morter. Foto: Presseofficer Søren Egebæk


Skarpskydning med morter. Foto: Presseofficer Søren Egebæk

MINUSMA – Mali
Der er i løbet af den foregående uge ikke blevet fløjet så meget for FN, som det har været tilfældet i den seneste tid.

Bidraget har transporteret i alt 27 personer og 11.650 pund gods i perioden 20. september til 26. september.

Dette betyder dog ikke, at der ikke har været arbejde til bidraget. Flyet har i perioden været forbi Spanien for at hente flydende oxygen (LOX) til flyet, da dette ikke er tilgængeligt i Mali. Bidraget oplevet en række tekniske udfordringer med flyet, der har betydet at teknikerne over flere omgange har måttet arbejde både dag og nat for at få flyet klar igen.


Reparationer på det danske Hercules transportfly. Foto: C-130J-bidraget


Reparationer på det danske Hercules transportfly. Foto: C-130J-bidraget

Resolute Support – Afghanistan
Det har været en uge i sikkerhedens tegn i Resolute Support. Søndag den 24. september blev de danske soldater under eskortekørsel i Kabul udsat for et angreb. Opgaven for de danske soldater var tranport af rådgivere mellem de institutioner, hvor de løser deres opgaver. Angrebet var fra en bilbåren selvmordsbombe.  Ingen danskere blev såret.

Onsdag den 27. september, omkring klokken 11 afghansk tid, blev Hamid Karzai International Airport og nabolejren, Camp Sullivan, angrebet med morterild. Det betød, at de danske soldater måtte gå i beskyttelsesrum indtil angrebet var overstået. Angriberne blev nedkæmpet af afghanske sikkerhedsstyrker med støtte fra koalitionens kamphelikoptere. Det var et længerevarende angreb, men situationen var igen under kontrol omkring klokken 16 lokal tid.

Heller ikke her blev danske soldater såret.

Deployable Communications Module (DCM-E) - Afghanistan
DCM-E har stadig et team deployeret til Camp Thompson, Farah. Opgavemæssigt går det efter planen.
Sikkerhedssituationen i Farah er meget ustabil og truslen fra indirekte beskydning er høj. Lejren er blevet beskudt fire gange i løbet af ugen. To beskydninger den 19. september og to beskydninger den 23. september. Ingen danske soldater er kommet noget til under angrebene.
DCM-E har den 23. september sendt et hold til Mazar el-Sharif. Teamet skal til Camp Pamir, Kunduz i næste uge og vedligeholde det materiel, DCM-E har der.