[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske operatører er blevet integreret i den absolutte inderkreds i luftoperationscentret i De Forenede Arabiske Emirater. Centret har det overordnede ansvar for kontrollen af luftrummet i kampen mod ISIL. Og det inderste operationsrum har hidtil været forbeholdt amerikanere, briter og australiere på grund af de følsomme oplysninger, der arbejdes med.
Samtlige danske operatører har desuden opnået status til at kunne optræne nye operatører.
Missionen er stadig den samme, og operatørerne fortsætter arbejdet med at styre luftoperationerne over Syrien og Irak i forbindelse med bekæmpelsen af ISIL.

Træningsbidraget – Irak
Træningsmissionen har gennem de seneste uger gennemført uddannelse af irakiske befalingsmænd fra forskellige bataljoner ved 7. Irakiske Division. Befalingsmændene er blevet uddannet i instruktørvirke og taktisk føring af grupper med fokus på gruppeførerens virke i forbindelse med indtrængen i bygninger.De danske trænere bruger deres egne erfaringer til at gøre de irakiske befalingsmænd til bedre taktiske førere. (Foto: Presseofficer Mads Rolf Ahrenskjær)

På grund af Ramadanen er uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker begrænset, og de danske soldater har derfor brugt de seneste uger på udbygning af træningsfaciliteterne, så de er klar, når træningsindsatsen bliver normaliseret.
Der er p.t. uddannet 8.190 irakiske sikkerhedsstyrker siden missionens start.

Resolute Support – Afghanistan
De danske sikringssoldater deltog i uge 23 i sikkerhedsopgaver i forbindelse med en fredskonference i Kabul. Fredskonferencen havde til formål at ensrette regionens indsats mod terrorister og oprørsgrupper.De danske sikringssoldaters opgave er blandt andet at transportere personel sikkert rundt i Kabul, og at sikre mentorerne, mens de arbejder. (Foto: PIO RS)

Sikringsstyrkerne sørger normalt for sikker transport af de danske mentorer i Kabul. På grund af sikringsstyrkernes opgaver ved fredskonferencen, har der været skruet lidt ned for mentorernes arbejde. Chefen for det danske kontingent, brigadegeneral Christian Arildsen, forventer, at rådgivningsarbejdet normaliserer sig igen fra næste uge.

DCM E – Tyrkiet
Telegrafregimentets syv soldater fra DCM – eller Deployable Communications and Information System Module - er nu på plads på Incirlik Air Base i det sydlige Tyrkiet. Her skal de indtil oktober sikre, at NATO-styrkernes kommunikationslinjer i området er stabile og sikre. De danske soldater overtager opgaven fra et kroatisk hold.

MINUSMA - Mali
Efter forskellige tekniske vanskeligheder ved missionens start for det danske transportbidrag (C130), ser det nu ud til at mandskab og materiel har tilpasset sig Afrika-miljøet. Hercules-bidraget har således gennemført de missioner, der er blevet tildelt i denne uge.

CMF TF150 – Seychellerne
Challenger-bidraget har fløjet den sidste mission i Det Indiske Ocean, hvor det blandt andet har haft til opgave at identificere smuglerskibe og overvåge den maritime trafik som en del af Task Force 150. Flyet har gennemført alle de tildelte missioner, og har fået ros for det høje niveau i opgaveløsningen.