[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

MINUSMA - Mali
C-130-bidraget har den seneste uge fløjet fem missioner for FN. Missionerne har været transport af passagerer og gods, og de primære destinationer for flyvningerne er byerne Gao, Timbuktu og Mopti. Det uforudsigelige vejr skaber til stadighed forsinkelser, men har ind til videre ikke haft større effekt på gennemførslen af missionerne.C-130-Bidraget har transporteret i alt 811 personer og 2465 pund Cargo i perioden 12. til 18. juli.

Der er fortsat fokus på samarbejdet med andre nationer, lejre og bidrag i nærområdet for at tilsikre de bedst mulige vilkår for det danske detachement. Dette betyder også, at det danske netværk udvides bredt, hvilket både er en fordel for opgaveløsningen og for velfærden i lejren.

I weekenden blev der gennemført DANCON-March, hvor 130 deltog fordelt på mere end 10 forskellige nationaliteter. Der var enkelte som blev ramt af varmen under den lange tur, og MEDIC-afdelingen i det danske detachement var velbesøgt efter marchen, da folk skulle have behandlet vabler med mere.

Træningsbidraget – Irak
Træningsmissionen har gennemført træning for irakiske sikkerhedsstyrker fra flere bataljoner under den 7. Irakiske Infanteridivision i den forgangne uge.

En del af de danske trænere har gennemført undervisning i forhold overfor forskellige typer af hjemmelavede miner. Andre danske trænere har uddannet irakiske sikkerhedsstyrker i brug af morterer og påkaldelse af ildstøtte.

Det danske bidrag har uddannet 8.269 irakiske sikkerhedsstyrker siden missionens start.

Træningsmissionen har desuden afholdt planlægningsmøder med irakiske hær- og grænsepolitienheder, hvor de kommende træningskurser er blevet planlagt.Det kræver erfaring og en sikker hånd, når de irakiske sikkerhedsstyrker fjerner hjemmelavede miner. Danske ingeniørsoldater træner irakerne i det håndværk. (Foto: Presseofficer Mads Rolf Ahrenskjær)

Resolute Support – Afghanistan
Den danske Legal Advisor i Resolute Supports hovedkvarter har den forgange uge gennemført samtaler i otte sager, alle færdselsuheld, hvor NATO-soldater har været involveret i episoder med lokale.

I en by som Kabul, hvor trafikken ikke glider efter samme principper som i vesten, er lokale afghanere til tider involveret i færdselsuheld med NATO-soldater. Uheldene er nærmest uundgåelige, da trafikken er hektisk, og NATO-soldaterne kører rundt i tunge, pansrede køretøjer.

Hvis en afghaner er involveret i et uheld, henvender han sig til hovedkvarteret for Resolute Support, hvor han fortæller den danske Legal Advisor , hvordan uheldet skete, hvad det har kostet at reparere bilen og lignende, inden der kan tages stilling til, om der skal udbetales erstatning.Bjørn er dansk Legal Advisor og udsendt af Hjemmeværnet. I Danmark arbejder han til dagligt i SKAT. Under sin udsendelse arbejder han på advokatkontoret i Resolute Support og håndterer blandt andet kontraktspørgsmål, som der er mange af i en mission med soldater fra 39 forskellige nationer.